Hoogspanningskabel onder het Haringvliet

Foto behorende bij Hoogspanningskabel onder het Haringvliet
Foto behorende bij Hoogspanningskabel onder het Haringvliet
Foto behorende bij Hoogspanningskabel onder het Haringvliet
Foto behorende bij Hoogspanningskabel onder het Haringvliet
Foto behorende bij Hoogspanningskabel onder het Haringvliet
De nieuwe verbinding is de kers op de taart voor een betrouwbare energievoorziening

Netbeheerder Stedin is bezig met de aanleg van een uniek project bij én onder het Haringvliet. Ze leggen via een voor Europa unieke boring, een achttien kilometer lange nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen Middelharnis op Goeree-Overflakkee en Geervliet op Voorne-Putten. Stedin investeert sinds 2007 meer dan honderd miljoen euro in de elektriciteitsvoorziening op en rondom Goeree-Overflakkee.

Op Goeree-Overflakkee is een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie aanwezig. Deze bronnen leveren duurzame energie terug aan het net van Stedin, waardoor extra capaciteit noodzakelijk is. De nieuwe, ondergrondse verbinding is de kers op de taart voor een betrouwbare energievoorziening. Zo is er altijd energie voor de klanten: om af te nemen, maar ook om zelf (terug) te leveren aan het net.

Vrijdag 23 mei 2014 was er een officieel moment in Middelharnis. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, burgemeester Pauline Bouvy-Koene van de gemeente Bernisse en Stedindirecteur Nancy Kabalt ontvingen inwoners, ondernemers en bestuurders voor een officieel moment.

Van de in totaal 18 kilometer hoogspanningskabel zal er 5 kilometer onder het water van het Haringvliet door gaan. Om dat voor elkaar te krijgen worden er twee tunnels geboord, aan beide zijden van het Haringvliet naar een werkeiland in het midden. Het werkeiland bestaat uit damwanden van 35 bij 135 meter waaruit eerst het water is gepompt en vervolgens gevuld is met zand. Stedin heeft een filmpje gemaakt waarin uitgelegd wordt hoe het proces in zijn werk gaat. De collega's van RTV Rijmond maakte een reportage waarin ook de beelden van Stedin zijn verwerkt.

Stedin verwacht dat het werk eind 2014 gereed is.

DeltaFiber