Kees Adriaanse krijgt zilveren erespeld

Foto

Dinsdag 6 december 2011 werd de heer C. Adriaanse, opzichter buitendienst bij de gemeente Dirksland, volledig verrast door de toekenning van een zilveren erespeld door de Oorlogsgravenstichting uit Den Haag.

Oorlogsgravenstichting
De Oorlogsgravenstichting bestaat sinds 1946 en heeft tot taak het inrichten, aanleggen en verzorgen van het Nederlandse Oorlogsgraf, waar ook ter wereld.

Daarnaast onderhoudt de Stichting de verspreid liggende Geallieerde Graven in Nederland.

Graf van H.I. Austin
De Stichting houdt in Nederland toezicht op 13.000 Nederlandse Oorlogsgraven en 12.000 Geallieerde Oorlogsgraven. Sinds 1964 zijn in verschillende gemeenten zogenaamde ‘consuls' benoemd door de burgemeester om toe te zien op de instandhouding en verzorging van deze graven. Kees Adriaanse was van 1998 tot 2011 verantwoordelijk voor het graf van H.I. Austin in Herkingen. Dit jaar heeft hij deze taak door een wijziging in zijn functie overgedragen aan zijn collega, de heer P. Visser.

Zilveren erepenning
De heer R. Broer, plv. algemeen directeur van de Oorlogsgravenstichting, heeft de heer Adriaanse bedankt voor zijn jarenlange inzet: "Het is een maatschappelijk belangrijke functie. Hoewel de oorlog steeds verder achter ons komt te liggen en de namen op de graven langzaam vervagen, blijft de aandacht voor wat er gebeurd is onverminderd belangrijk". Deze erkenning werd geuit door het opspelden van de zilveren erepenning namens de Oorlogsgravenstichting.