Koninklijke onderscheidingen Goedereede

Op 28 augustus 2010 ontvingen drie personen een Koninklijke Onderscheiding van burgemeester G.J.van de Velde-de Wilde.

De heer T.A. Coomans uit Goedereede, de heer J. Westdijk uit Goedereede en de heer J. Tieks, uit Sommelsdijk. Zij ontvingen deze onderscheidingen ter gelegenheid van hun jarenlange activiteiten ten dienste van de Scouting Jan Joosten en de Doopsgezinde Gemeente in Ouddorp. De uitreikingen vonden plaats in het clubhuis van Scouting Jan Joosten te Ouddorp.

Onderstaand de toespraak die burgemeester van de Velde-de Wilde hield:

Dames en heren, jongens en meisjes,
Van harte welkom op deze bijzondere bijeenkomst, de bijeenkomst waarbij u als Scouting Jan Joosten uw 15-jarig bestaan viert. Prachtig zo'n jubileumjaar, waarbij we natuurlijk ook stil staan bij het 100-jarig bestaan van Scouting Nederland.
Afgelopen 30 juli was ik op uitnodiging van mijn collega in Roermond te gast op de Jubileum Jamboree JubJam 100. Een geweldige manifestatie, waar ik zowel uit binnen- als buitenland scouts tegen kwam uit alle windstreken. Maar in het bijzonder natuurlijk onze eigen scout uit gemeente Goedereede. Een geweldig feest en een prachtig gezicht al die tenten! En natuurlijk een bijzonder leuke plaats om met de eigen scout te kunnen lunchen.
Enkele jaren terug was ik op uitnodiging van Jan Joosten ook bij hun Jamboree. Ook die middagen heb ik altijd als zeer leuk en prettig ervaren! Enthousiaste jongelui die met name jongere kinderen interesseren voor de Scouting en middels de Jamboree trachten om Jan Joosten in de picture te zetten. En uiteraard hopen dat nieuwe leden zich aanmelden!
Verder kom ik de leden van Jan Joosten regelmatig tegen bij allerlei activiteiten in onze gemeente, zoals het hijsen van de vlag op Koninginnedag. Ook doen ze mee aan de manifestatie 65 vrijheid en aan de kerstmarkt in Goedereede. Kortom, een vereniging die springlevend is en waar heel veel jongelui een geweldige bezigheid hebben en met elkaar een fijn team vormen.
Om überhaupt een feest als vandaag te kunnen vieren zijn er natuurlijk een aantal mensen van het eerste uur bij betrokken. Dit zijn mensen die destijds de schouders eronder hebben gezet en de Scouting Jan Joosten hebben opgericht. Nog tot op de dag van vandaag voelen zij zich zeer betrokken bij de vereniging. Zij bieden hulp aan en verrichten werkzaamheden in de breedste zin van het woord voor hun Scouting. Een prachtig moment dus om die personen vandaag eens extra in het zonnetje te zetten!


Allereerst de heer Jan Westdijk
De heer Westdijk is een man van zijn woord. Hij heeft aan de wieg gestaan van de oprichting van de Christelijke Scoutinggroep uitgaande van de Doopsgezinde Gemeente uit Ouddorp. En verschillende jaren heeft hij deelgenomen aan het bestuur binnen de Scoutinggroep.
Samen met o.a. Floor van den Tol heeft hij voor de opbouw en totstandkoming van het huidige clubgebouw gezorgd.
Westdijk is sinds vele jaren nog verbonden met de Scoutinggroep omdat jullie als groep het Indië monument op de begraafplaats van Goedereede hebben geadopteerd.
Het idee voor het adopteren van het monument door de Scoutinggroep is ontstaan toen Westdijk bijzonder geraakt was door een toespraak van de vrouw van generaal Spoor tijdens een Memorial Day in Roermond voor oud strijders.
De gedachte kwam bij hem op om er iets mee te doen, om zo jonge mensen aan te spreken dat je met geweld niets kunt oplossen.
Jaarlijks komen wij met de scouts bij het monument en krijgen de scouts uitleg van Jan Westdijk. Hij vertelt over de geschiedenis, over zijn broer en over de oorlog; waarvoor, waartoe? Ook vertelt hij over hedendaags zinloos geweld en welke rol wij als scouts daar in kunnen spelen.
Na afloop is er altijd het traditionele pannenkoeken eten waar Jan en zijn vrouw(Neel) altijd bijzonder veel aandacht aan schenken.
De invloed die Jan Westdijk op onze Scoutinggroep nog steeds heeft is dat we rond 4 en 5 mei dichtbij oorlogsslachtoffers mogen en kunnen herdenken. Niet ver weg of op televisie, maar binnen de eigen gemeente.
We spreken in de groep over oorlog en het belang van vrede.
Westdijk is een toegankelijke man en de scouts kunnen hem gemakkelijk aanspreken. Hij wil graag vertellen. Zolang hij het kan zal hij deze functie vervullen. Zoals hij zelf zegt: "Je belooft iets en dan doe je dat!"
De heer Westdijk is gedurende vele jaren een trouw en actief kerkenraadslid in de Doopsgezinde Gemeente geweest, een functie die hij met veel toewijding bekleedde.
 
De heer Westdijk was een van de motoren achter de nieuwbouw van het kerkgebouw in 1992 en heeft daar zowel letterlijk als figuurlijk vele steentjes aan bijgedragen. Ook in het pastoraat, met name voor de ouderen, is de heer Westdijk een belangrijke schakel in het gemeenteleven. Van hem kan gezegd worden dat zijn leven een toonbeeld van dienstbetoon is.
Zijn trouw en zijn toewijding, ondanks dat lichamelijke beperkingen optraden, zijn een voorbeeld voor velen, tot op de dag van vandaag!

Vervolgens een aantal vriendelijke woorden voor de heer Tom Coomans.
Coomans is sinds de oprichting van Scouting Jan Joosten betrokken bij de groep. Ook hij was één van de voorstanders voor het oprichten van een christelijke Scoutinggroep.
Tot op de dag van vandaag erg betrokken bij Scouting Jan Joosten, waar hij, behalve een bestuursfunctie in de groepsraad en de beheerscommissie, vele bijkomende zaken voor zijn rekening neemt.
Binnen het "gewone" bestaande jeugdwerk dat de kerk kan bieden, is volgens hem Scouting juist een club die daar een waardevolle aanvulling op kan zijn en via het spel van verkennen kan laten zien wat Scouting kan bieden.
Momenteel is hij een onmisbare schakel als het gaat om het onderhouden van het clubgebouw, de materialen en het onderhouden van contacten met in- en externe relaties.
Hij is door zijn jarenlange ervaring in de groep een vraagbaak op allerlei gebied voor de jonge leiding.Voor Coomans is niets te veel.
De heer Coomans is begonnen als vrijwilliger bij Stichting Zuidwester op 1 september 1989.
Hij is begonnen bij de kinderboerderij, toen nog onder leiding van Geert Volders.
Hij werkte ook mee aan de schoolprojecten die op de kinderboerderij werden gehouden. Deze schoolprojecten werden bezocht door alle scholen van Goere-Overflakkee.
Hij hielp mee met het openstellen van de kinderboerderij in de zomermaanden op zaterdag, dit om toerbeurt met enkele anderen. Dit om de lokale bevolking de gelegenheid te geven ook in de weekenden de boerderij te bezoeken.
Toen de kinderboerderij door omstandigheden werd gesloten besloot hij om toch bij de Stichting Zuidwester vrijwilligerswerk te blijven doen. Maar nu voor en met de cliënten wanneer er een evenement of zomerfeest werd georganiseerd.
Hij is een vriendelijke, loyale en sociale man die zich belangeloos inzet voor anderen.
Naast het met liefde en enthousiasme vervullen van de taak van ouderling in de Doopsgezinde Gemeente Ouddorp heeft de heer Coomans gedurende vele jaren de jongeren van de gemeente wekelijks bijbelonderricht gegeven. Zijn gastvrijheid was spreekwoordelijk. Verder is de heer Coomans actief in verschillende commissies binnen de Doopsgezinde Gemeente en ook hierin zijn zijn trouw en zijn vastberadenheid lichtende voorbeelden. Hem kennende zal hij dat ook in de toekomst blijven doen!
Daarvoor is de heer Coomans ook actief geweest binnen de Hervormde Gemeente in Zuidland.
Tevens was hij met heel veel plezier en grote toewijding ruim 12 jaar zondagschoolmeester in Simonshaven. Daarnaast was hij voorzitter van het evangelisatiekoor "Zuidland" en van de zendingscommissie.

Als laatste wil ik een aantal woorden spreken tot de heer Joop Tieks
Meneer Tieks, u bent begonnen als bestuurslid maar momenteel nog steeds voorzitter van Jan Joosten. Ook voor u geldt dat u dat met hart en ziel tot op de dag van vandaag doet. De achterliggende motivatie is om vanuit het christelijke gedachtegoed deze Scoutingorganisatie mede vorm en inhoud te geven.
Ook binnen de Doopgezinde Kerk was u jarenlang actief als ouderling en hebt u vele jaren bijbelonderricht gegeven aan de jongeren.
U bent een echte rasbestuurder. Dat blijkt zowel uit de lijst met vele neven-functies als bestuurder, als wat u doet voor Scouting Jan Joosten. Daar ben ik echt van onder de indruk. En van velen kregen wij ook lovende woorden over uw inzet, betrokkenheid en loyaliteit.
Ik neem een greep uit het vele vrijwilligerswerk dat u doet. U bent actief, zowel regionaal als provinciaal binnen de afdeling van de Kleindiervereniging. U bent actief geweest binnen de politiek; namelijk tot 2009 voorzitter van het CDA, afdeling Dirksland, en ook raadslid in die gemeente.
35 jaar voorzitter en bestuurslid van de Stichting Bejaardenwerk Middelharnis.
Vele jaren bestuurslid van de afdeling  Dirksland van het Nederlandse Rode Kruis en van het district Goeree-Overflakkee.
Ruim10 jaar bestuurslid van de Stichting Dagverblijven Goeree-Overflakkee.
Een aantal jaren bestuurslid van de Dierenbescherming VPGO te Spijkenisse en regiovoorzitter van de vakbond CNV afdeling Goeree-Overflakkee.
Dames en heren, jongens en meisjes, uit mijn verhaal blijkt wel wat een inzet alle drie de heren hebben gepleegd voor vele verenigingen en in het bijzonder voor jullie Scouting Jan Joosten. Reden te meer om daar vandaag eens extra bij stil te staan en u gedrieën in het zonnetje te zetten!
Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik u alle drie mag mededelen dat het op voordracht van het bestuur en ondersteund door een groot aantal mensen, maar in bijzonder ook ds. Smink, het Hare Majesteit Koningin Beatrix heeft behaagd om u alle drie bij besluit van 2 juli 2010 te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd en ik wil graag nu over gaan tot het opspelden van de bijbehorende versierselen, waarbij ik tegen de heer Tieks zeg, dat ik uiteraard voorafgaand aan deze bijeenkomst contact heb gehad met mijn collega burgemeester Zevenbergen van Middelharnis of ik ook bij u deze versierselen mag opspelden.