Meer gemeenten aan de slag met windenergie

Foto

De gemeenten Goeree-Overflakkee, Katwijk en Gorinchem gaan zelf vergunningen verlenen aan exploitanten van windturbines. Drie wethouders ondertekenden donderdag 30 oktober 2014 overeenkomsten met de provincie Zuid-Holland, waarin dat is vastgelegd. De ondertekening vond plaats op de voormalige vliegbasis Valkenburg.

De provincie heeft haar bevoegdheid om omgevingsvergunningen af te geven, gedelegeerd aan de gemeenten Goeree-Overflakkee, Katwijk en Gorinchem. Voorwaarde is dat het gaat om de specifieke locaties die zijn opgenomen in de in juli 2014 door Provinciale Staten vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit en de bijhorende Verordening Ruimte. De gemeenten krijgen met het tekenen van deze overeenkomst zelf de regie over de plaatsing van windturbines.

Afgesproken is dat de gemeenten er naar streven om de eerste exploitanten medio 2016 van een omgevingsvergunning te voorzien, of in elk geval het ontwerp van een aangepast bestemmingsplan - om dit mogelijk te maken - uiterlijk op 1 juli 2016 ter inzage te leggen.

De gemeenten verplichten zich verder tot het opstellen van een participatieplan. Daarin wordt vastgelegd hoe omwonenden van de komst van nieuwe windturbines kunnen profiteren. De gemeenten rapporteren elk half jaar aan de provincie over de voortgang.

Locaties
Het gaat om de volgende locaties:

Op 10 juli 2014 ondertekenden de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Strijen, Dordrecht en Zwijndrecht vergelijkbare overeenkomsten met de provincie.

Overzicht over de hele provincie
In de provincie Zuid-Holland moeten initiatiefnemers de ruimte krijgen om in 2020 gezamenlijk ten minste 735,5 MW aan windenergie op te stellen. Het vermogen van bestaande windturbines is daarbij inbegrepen. Deze hoeveelheid opgesteld vermogen is in IPO-verband afgesproken en is onderdeel van een nationale doelstelling om 6000 MW aan energie met behulp van wind op te wekken. Een groot deel van de 735,5 MW levert de Rotterdamse haven, die ruimte gaat bieden aan circa 300 MW opgesteld vermogen. Goeree-Overflakkee, waarmee nu een overeenkomst is gesloten, treft planologische voorbereidingen voor in totaal - bestaande en nieuwe turbines - 225 MW aan opgesteld vermogen. Het resterende deel van de opgave moet elders in de provincie worden gerealiseerd, onder meer in de eerder genoemde gemeenten.

Provinciale prioriteit
Het beperken en verduurzamen van het energiegebruik is een belangrijke randvoorwaarde voor de concurrentiekracht van de regionale economie. Dat geldt in het bijzonder voor de twee belangrijkste sectoren van Zuid Holland - de havengerelateerde bedrijvigheid en de tuinbouw - die beide zeer energie-intensief zijn. Energiebeleid is daarmee ook een economische prioriteit van de provincie Zuid-Holland.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina