PvdD: niet op paling vissen of serveren

Er mag in Zuid-Holland op paling worden gevist, terwijl het een ernstig bedreigde vissoort is. De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil dat hier een einde aan komt. Ook zou de provincie geen paling meer moeten serveren tijdens borrels of feestjes.

Het aantal palingen is volgens de Partij voor de Dieren de afgelopen 30 jaar met 95 tot 99 procent afgenomen. De paling heeft op de internationale rode lijst daardoor nu de status van ‘ernstig bedreigde soort'. Daarmee is de paling qua status vergelijkbaar met de berggorilla, de tijger en de panda. Oorzaken van de teloorgang van de paling zijn onder meer overbevissing, vervuiling, obstakels in rivieren tijdens de trek, veranderde zeestromingen en illegale vangst. Maatregelen zijn dan ook hard nodig om de paling te behoeden tegen uitsterven.

De provincie is - via de omgevingsdienst Zuid-Holland (OZH) - verantwoordelijk voor het handhaven van onder meer de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet op haar grondgebied. Inspecteurs van de OZH hebben meerdere keren illegale aalfuiken aangetroffen, onder andere in het Krammer-Volkerakgebied. In 2013 betrapten zij een beroepspalingvisser op heterdaad toen hij viste in een deel van dit natuurgebied waar palingvisserij verboden is. Maar ook in bijvoorbeeld de Nieuwkoopse Plassen wordt nog steeds gevist op paling. De Partij voor de Dieren wil weten hoeveel overtredingen er afgelopen 2 jaar zijn geconstateerd met betrekking tot illegale (paling)visserij in de Zuid-Hollandse wateren en specifiek ook in de Natura 2000-gebieden en de overige wateren die onder de Natuurbeschermingswet vallen.

Ondanks een wettelijke bescherming krijgen palingvissers elk jaar van het ministerie van Economische Zaken een ontheffing van de Natuurbeschermingswet. Bovendien levert een kilo paling uit de fuik vele kilo's bijvangst op. Zeldzame diersoorten zoals de otter (sinds kort terug in de Nieuwkoopse Plassen) en de zeearend kunnen door deze overbevissing steeds moeilijker aan voedsel komen. Dat geldt ook voor soorten als de aalscholver, fuut, nonnetje en reuzenstern.

In 2013 heeft het Europees Parlement maatregelen genomen om de palingstand in Europa te verbeteren. Lidstaten zijn verplicht daarover te rapporteren. Doen ze dat niet, dan moeten ze hun palingvangsten halveren. Een meerderheid van het Europees Parlement vraagt EU-commissaris Damanaki van Visserij nu al om aanvullende maatregelen, zoals het verder inperken van de palingvangst.

De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland wil van het provinciebestuur weten welke maatregelen ze gaat nemen om te zorgen dat de paling als soort behouden blijft. Zo zou de intensieve beroepsvisserij het natuurlijk evenwicht in de Zuid-Hollandse wateren niet langer mogen verstoren.

Ook zouden Gedeputeerde Staten er bij het ministerie van Economische Zaken op moeten aandringen palingvisserij niet langer toe te staan. Verder zou Zuid-Holland de Europese maatregelen om de palingstand te verbeteren, zo snel en zo goed mogelijk moeten uitvoeren. Tenslotte vraagt de Partij voor de Dieren om te stoppen met het serveren van paling in opdracht van de provincie Zuid-Holland en vegetarische alternatieven te overwegen.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 is op dit moment niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Zojuist is er een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood kunnen bellen...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina