SGP wil duidelijkheid tarieven Arriva woon-werkverkeer

Per 1 januari 2013 veranderde Arriva de berekeningssystematiek voor het openbaar vervoer in onze regio. Vanwege een wijziging in de afrekening, voorheen per zone en nu per gereden kilometer, werden veel abonnementhouders met enorme kostenstijgingen geconfronteerd. Er is nu een oplossing voor scholieren welke binnen 6 weken wordt geëvalueerd. Voor forensen verandert er echter niets.

De motivatie hiervoor van Arriva en de provincie is dat forensen er financieel zelfs iets op vooruit zouden gaan door het nieuwe systeem. De provincie stelt zelf in haar coalitieprogramma dat het openbaar vervoer in Zuid-Holland wordt gestimuleerd. 'Openbaar vervoer moet daarbij in grotere mate als goed alternatief worden ingezet voor het woon-werkverkeer.' Uit diverse eerdere enquêtes bleek echter dat ook forensen te maken krijgen met forse kostenstijgingen.

Enquête
SGP Goeree-Overflakkee wil graag vanuit de praktijk weten of de motivatie van Arriva en de provincie klopt en dat forensen dus geen financieel nadeel ondervinden van het verdwijnen van de sterabonnementen.

SGP vraagt forensen die gebruik maken van het openbaar vervoer op Goeree-Overflakkee om enkele vragen te beantwoorden op www.sgpgo.nl/arriva zodat duidelijk wordt welke financiële consequenties de verandering voor hen heeft.