Succesvolle startbijeenkomst gebiedsontwikkeling Stellendam

Foto

De gemeente Goeree-Overflakkee, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland willen samen met stakeholders en ondernemers het gebied Noordereiland en de binnen- en buitenhaven van Stellendam een impuls te geven. Op donderdag 9 juli 2015 vond de startbijeenkomst gebiedsontwikkeling Stellendam plaats, met als doel om samen met partijen en ondernemers tot een gedragen visie te komen.

Een succesvolle bijeenkomst waaraan ruim 40 vertegenwoordigers vanuit onder meer de visserij, techniek, natuur, industrie en zeehondenopvang actief hun bijdrage hebben geleverd. Tijdens de bijeenkomst stonden samenwerken en verbinden centraal. Aan de hand van presentaties over de Deltaroute, de visserij, de zeehondenopvang A Seal en natuurherstel Stellendam werden de kansen en verbindingen in het gebied geschetst.

Kansen, kwaliteiten en ideeën
Vervolgens werd ingezoomd op de unieke kwaliteiten en kenmerken van Stellendam: de zee en het haringvliet, de veelzijdige natuur, de ruimte, de jachthaven, de goede bereikbaarheid, de aanwezige kennis en innovatie over de scheepvaart en de visserij. Met deze informatie als uitgangspunt gingen de aanwezigen uiteen in verschillende groepen om te brainstormen. Tijdens de brainstormsessie werd met elkaar gesproken over de kracht van het gebied en hoe die kracht optimaal benut kan worden om Stellendam de impuls te geven die het verdient. Er werden nieuwe ideeën geformuleerd. En de aanwezigen werden geprikkeld om na te denken over hun rol en de stappen die gezet moeten worden om de gebiedsontwikkeling tot een succes te maken.

Resultaat
Aan het einde van de middag werd de balans opgemaakt. Om de binnen- en buitenhaven van Stellendam een impuls te geven moet ingezet worden op visserij, innovatie, recreatie en natuur. Op het gebied van recreatie zijn er zowel bij de buitenhaven als bij de zeehondencrèche veel mogelijkheden en kansen. Daarnaast liggen er kansen voor een betere verbinding met het water en de naastgelegen natuur. Na de zomervakantie wordt met mogelijke partners verder gesproken.

Gaan voor Goeree-Overflakkee
De gebiedsontwikkeling Stellendam is een project dat voorkomt uit het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Gaan voor Goeree-Overflakkee. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee bundelen de krachten om het eiland Goeree-Overflakkee een extra impuls te geven. Zij werken samen binnen het IRP, met als doel het versterken van de regionale economie. Een brede gebiedsontwikkeling in Stellendam en de koppelingen met economische ontwikkelingen, educatie, horeca, toerisme en recreatie sluiten goed aan bij een van de doelstellingen van het IRP Gaan voor Goeree-Overflakkee.