Uitwerkingsplan Handelskade definitief goedgekeurd

Foto

Op woensdag 17 september 2008 heeft de Raad van State het beroep, dat een inwoners uit de gemeente Oostflakkee had ingediend tegen het goedkeuringsbesluit van het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland, ongegrond verklaard. Dit houdt in dat het uitwerkingsplan Handelskade nu definitief is goedgekeurd en dat een bouwvergunning kan worden afgegeven.

Het beroep dat tegen het goedkeuringsbesluit was ingediend, ging over de verkeersveiligheid, de geluidshinder en de luchtkwaliteit. De inwoner was van mening dat het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland bij de beoordeling van de gevolgen van het uitwerkingsplan Handelskade was uitgegaan van onjuiste verkeersgegevens ten aanzien van de Oudelandsedijk. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De Raad van State heeft dan ook besloten dat de aangevoerde punten van de inwoner geen aanleiding geven om het genomen besluit in twijfel te trekken. Daarnaast is aangegeven dat het uitwerkingsplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Met deze uitspraak is het ingediende beroep ongegrond verklaard. Daarmee is het Uitwerkingsplan Handelskade onherroepelijk geworden en zal de bouwvergunning op korte termijn worden verleend. Vervolgens kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

Het plan
De Handelskade is het laatste deelgebied van het project Waterryck Suijssenwaerde en is gelegen aan de haven van Oude-Tonge. Tussen de Kaai en de Verbindingsdijk worden in totaal 87 luxe appartementen aan de kade gerealiseerd. De Handelskade gaat bestaan uit acht blokken met twee of drie woonlagen. Het gevelbeeld van de verschillende gebouwen langs de kade oogt authentiek, met fraaie details, aansluitend op de historische omgeving.

Meer informatie
Vanaf 29 september 2008 ligt het Uitwerkingsplan Handelskade voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis. Ook is meer informatie te vinden op de gemeentelijke website www.oostflakkee.nl onder het kopje ‘Projecten'.