Veilige Delta en strandherstel gaan hand in hand

Foto
Rijkswaterstaat houdt door opspuiten van zand de Nederlandse kust op zijn plaats

Samen met de regionale partijen heeft Rijkswaterstaat gekeken op welke locaties flexibel in te zetten zand een nog grotere maatschappelijke meerwaarde heeft in de Zeeuwse Delta. Voor het eerst wordt zand aangebracht bij de Brouwersdam op de grens van Zuid-Holland en Zeeland. Rijkswaterstaat, Provincies Zeeland en Zuid-Holland, gemeenten en Waterschap Scheldestromen tekenden hiervoor op 5 juni 2014 een convenant.

Herverdelen
Door het eenmalig herverdelen van zand blijft niet alleen de kust op zijn plaats en het achterland veilig, maar profiteren natuur en recreatie ook. Het strand bij de Brouwersdam wordt gebruikt voor strandsporten en voor de recreatie en is van grote economische betekenis voor de regio. Bij Schouwen, waar de kustveiligheid op orde is, wordt geen zand aangebracht, zodat er meer zanddoorstuiving is dat zorgt voor verdere natuurontwikkeling. Bovendien verhoogt het de landschappelijke waarde in het gebied. Het zand voor de Brouwersdam bestaat uit het zand dat was gereserveerd voor suppleties bij de Kop van Schouwen. Dit wordt aangevuld met onderhoudszand dat meerjarig is bestemd voor het op lange termijn meegroeien van de kust met de zeespiegel. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2015 of 2016, de planning hiervoor is nog niet bekend.

Belangen en middelen combineren
Nieuwe samenwerkingen en het convenant vormden de basis voor het realiseren van het strandherstel bij de Brouwersdam en een natuurimpuls bij Schouwen. Het herverdelen en bundelen van zand en een financiële bijdrage van regionale belanghebbenden waren sleutels tot succes. In het convenant maken betrokken organisaties afspraken over ondermeer monitoring van de grondwaterstand en de afslag van de duinen op de Kop van Schouwen. Bovendien mag de drinkwatervoorziening niet in het geding komen.

De gemeenten Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee, de provincies Zeeland en Zuid Holland en ondernemers dragen bij in de meerkosten om het zand bij de Brouwersdam op het strand aan te brengen in plaats van voor de kust onder water.
Kust op zijn plaats houden

Samen met de waterschappen onderhoudt Rijkswaterstaat de Nederlandse kust. Doen we dat niet, dan raken we een groot deel van ons land kwijt aan de zee. En juist in dat deel wonen veel mensen en zijn veel bedrijven gevestigd. Door het opspuiten van zand op en vlak voor de kust houdt Rijkswaterstaat de kustlijn op zijn plaats. Zo blijft Nederland goed beschermd tegen de zee.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina