Veiligheidsrapportage gemeente Middelharnis 2008

Op maandag 7 juli 2008 is de veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond uitgekomen. Het rapport bundelt objectieve en subjectieve gegevens. De objectieve gegevens zijn afkomstig uit registratiesystemen van de politie, de subjectieve gegevens zijn verzameld tijdens telefonische interviews met bewoners.

De bewoners zijn bevraagd over hun veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Het rapport heeft ten doel om een beeld te verschaffen van de veiligheidssituatie, om sterke punten en verbeterpunten te signaleren en om informatie te verstrekken die gebruikt kan worden om het veiligheidsbeleid waar nodig bij te sturen.

Objectieve gegevens (politieregisters)
De veiligheidsrapportage wordt eens in de twee jaar opgesteld. In 2007 is geen veiligheidsrapportage gemaakt. De objectieve gegevens uit de politieregisters zijn echter wel verspreid. Op basis hiervan is voor de gemeente Middelharnis een tabel gemaakt waarin de gegevens vergeleken worden met voorgaande jaren. De tabel is aangevuld met de gegevens uit de veiligheidsrapportage 2008.

De cijfers in de veiligheidsrapportage zijn zodanig opgebouwd dat er vergelijking met andere gemeenten mogelijk is. Zo zijn de cijfers weergegeven per 1000 adressen, inwoners, vestigingen of detailhandel. Om de veranderingen ten opzichte van het vorige jaar duidelijk te maken is aan de tabel een kolom toegevoegd, waarin de werkelijke verandering wordt weergegeven. Dit is de verandering in het aantal aangiften.

Veiligheidsrapportage gemeente Middelharnis 2008

Allereerst de in het oog springende dalingen ten opzichte van 2007:
- Verdere daling diefstal van normale fietsen en brom- en snorfietsen: Opvallend in het overzicht is dat het aantal diefstallen van normale fietsen en brom- en snorfietsen sterk is afgenomen. In 2006 zagen we al een forse daling en deze heeft zich doorgezet in 2007. Het aantal aangiften is met 28 afgenomen.
- Daling openlijk geweld tegen personen en bedreiging: In 2007 waren er 9 aangiften minder van zowel openlijk geweld tegen personen als van bedreiging. Met name als het gaat om openlijk geweld tegen personen is het aantal aangiften tot bijna nul gedaald.
- Daling mishandeling: In 2007 werden er ook minder aangiftes gedaan van mishandeling. Ten opzichte van het jaar ervoor werden er 5 aangiftes minder gedaan.
- Verdere daling vernielingen: Sinds 2007 voert de gemeente Middelharnis intensief beleid op het terugdringen van het aantal vernielingen. Aanleiding was de ‘koppositie' in de veiligheidsrapportage van 2007. Vorig jaar was al een daling te zien van het aantal vernielingen, maar nu wordt zichtbaar dat het beleid effect heeft. Het aantal aangiftes neemt verder af met 18 aangiftes minder dan het vorige jaar.
- Daling inbraak bij bedrijven en instellingen: Vorig jaar hebben we opnieuw moeten constateren dat er relatief veel inbraken plaatsvinden bij bedrijven en instellingen binnen onze gemeente. Gelukkig is er dit keer wederom een daling te zien, echter het aantal blijft hoog. Reden om het beleid door te blijven zetten en onder andere aandacht te blijven besteden aan de verbanden van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Vervolgens is er ook een aantal in het oog springende stijgingen te zien in het overzicht:
- Stijging van het aantal aangiftes m.b.t. zeden: In de rapportage is te zien dat er 7 aangiftes meer zijn gedaan dan het jaar ervoor. Nog steeds zijn er in totaal relatief weinig aangiften, maar deze stijging is een duidelijk signaal om dit onderwerp te monitoren. Mocht de stijging doorzetten dan is het zaak om gericht beleid te gaan voeren. Vanaf nu zal er bij gemeente en politie extra aandacht zijn voor dit onderwerp.
- Stijging van de vernieling van auto's: In 2007 is er meer aangifte gedaan van het vernielen van een auto. Concreet kwamen er 7 aangiftes meer binnen dan het jaar ervoor. Momenteel wordt nog steeds intensief beleid gevoerd om vernielingen terug te brengen.
- Stijging van het aantal winkeldiefstallen: Ook kwamen er meer aangiftes binnen van winkeldiefstallen. Net als benoemd bij de inbraken bij bedrijven en instelling is het zaak om aandacht te blijven houden voor dit onderwerp. Samen met de ondernemers kan via het KVO dit probleem worden aangepakt.

De genoemde zaken zijn in de meeste gevallen al concreet gemaakt in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De dalingen laten zien dat het beleid werkt en dat verdere investering daarin zin heeft.

Meldingen
In de veiligheidsrapportage zijn daarnaast ook twee hoofdstukken opgenomen die geen betrekking hebben op aangiftes, maar op meldingen. Het gaat om meldingen van drugsoverlast en algemene overlast. Van belang is om te benadrukken dat het hierbij gaat om meldingen van mensen en niet om geconstateerde feiten van de politie. Het is ook niet te achterhalen hoeveel van deze meldingen terecht waren. Wel is er een beeld uit te halen van wat de burger ervaart omtrent deze onderwerpen.
Het aantal meldingen van drugsoverlast neemt sterk toe. Het aantal meldingen is relatief gezien bijna verdriedubbeld. Dit is dus een belangrijk punt voor het veiligheidsbeleid van de komende jaren. Het aantal meldingen van burengerucht en overige overlast is licht afgenomen. 

Subjectieve gegevens (buurtproblematiek)
In de rapportage is deze keer meer aandacht besteed aan de subjectieve kant van veiligheid. Burgers is gevraagd wat ze van bepaalde problematiek vinden en hoe ze dat ervaren. In deze samenvatting zijn opvallende zaken meegenomen en grote afwijkingen van de objectieve situatie.

- Fietsendiefstal: Het aantal fietsendiefstallen is sterk afgenomen de afgelopen tijd. Toch blijkt uit de rapportage dat de burgers van Middelharnis denken dat fietsendiefstal relatief vaker voorkomt dat het voorgaande jaar.
- Vernielingen: De burgers van Middelharnis geven aan dat ze inschatten dat er meer vernielingen plaatsvinden dan in het voorgaande jaar. Dit terwijl de objectieve gegevens duidelijk aangeven dat er een forse daling is als het om vernielingen gaat.
- Overlast groepen jongeren: De burgers van Middelharnis geven aan dat ze inschatten dat er relatief minder overlast is van groepen jongeren.
- Lastigvallen op straat: Het aantal burgers wat aangeeft dat ze inschatten dat het lastigvallen

Meer informatie
Op www.middelharnis.nl staat de uitgebreide veiligheidsrapportage.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord

Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...

800 liter zwerfafval geraapt bij schoonmaakactie Ouddorp Duin

Tijdens de schoonmaakactie van Ouddorp Duin in het kader van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 is er in twee uur tijd maar liefst 800 liter zwerfafval geraapt in de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina