Veiligheidsrapportage gemeente Middelharnis 2008

Op maandag 7 juli 2008 is de veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond uitgekomen. Het rapport bundelt objectieve en subjectieve gegevens. De objectieve gegevens zijn afkomstig uit registratiesystemen van de politie, de subjectieve gegevens zijn verzameld tijdens telefonische interviews met bewoners.

De bewoners zijn bevraagd over hun veiligheidsbeleving en slachtofferschap van criminaliteit. Het rapport heeft ten doel om een beeld te verschaffen van de veiligheidssituatie, om sterke punten en verbeterpunten te signaleren en om informatie te verstrekken die gebruikt kan worden om het veiligheidsbeleid waar nodig bij te sturen.

Objectieve gegevens (politieregisters)
De veiligheidsrapportage wordt eens in de twee jaar opgesteld. In 2007 is geen veiligheidsrapportage gemaakt. De objectieve gegevens uit de politieregisters zijn echter wel verspreid. Op basis hiervan is voor de gemeente Middelharnis een tabel gemaakt waarin de gegevens vergeleken worden met voorgaande jaren. De tabel is aangevuld met de gegevens uit de veiligheidsrapportage 2008.

De cijfers in de veiligheidsrapportage zijn zodanig opgebouwd dat er vergelijking met andere gemeenten mogelijk is. Zo zijn de cijfers weergegeven per 1000 adressen, inwoners, vestigingen of detailhandel. Om de veranderingen ten opzichte van het vorige jaar duidelijk te maken is aan de tabel een kolom toegevoegd, waarin de werkelijke verandering wordt weergegeven. Dit is de verandering in het aantal aangiften.

Veiligheidsrapportage gemeente Middelharnis 2008

Allereerst de in het oog springende dalingen ten opzichte van 2007:
- Verdere daling diefstal van normale fietsen en brom- en snorfietsen: Opvallend in het overzicht is dat het aantal diefstallen van normale fietsen en brom- en snorfietsen sterk is afgenomen. In 2006 zagen we al een forse daling en deze heeft zich doorgezet in 2007. Het aantal aangiften is met 28 afgenomen.
- Daling openlijk geweld tegen personen en bedreiging: In 2007 waren er 9 aangiften minder van zowel openlijk geweld tegen personen als van bedreiging. Met name als het gaat om openlijk geweld tegen personen is het aantal aangiften tot bijna nul gedaald.
- Daling mishandeling: In 2007 werden er ook minder aangiftes gedaan van mishandeling. Ten opzichte van het jaar ervoor werden er 5 aangiftes minder gedaan.
- Verdere daling vernielingen: Sinds 2007 voert de gemeente Middelharnis intensief beleid op het terugdringen van het aantal vernielingen. Aanleiding was de ‘koppositie' in de veiligheidsrapportage van 2007. Vorig jaar was al een daling te zien van het aantal vernielingen, maar nu wordt zichtbaar dat het beleid effect heeft. Het aantal aangiftes neemt verder af met 18 aangiftes minder dan het vorige jaar.
- Daling inbraak bij bedrijven en instellingen: Vorig jaar hebben we opnieuw moeten constateren dat er relatief veel inbraken plaatsvinden bij bedrijven en instellingen binnen onze gemeente. Gelukkig is er dit keer wederom een daling te zien, echter het aantal blijft hoog. Reden om het beleid door te blijven zetten en onder andere aandacht te blijven besteden aan de verbanden van KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen).

Vervolgens is er ook een aantal in het oog springende stijgingen te zien in het overzicht:
- Stijging van het aantal aangiftes m.b.t. zeden: In de rapportage is te zien dat er 7 aangiftes meer zijn gedaan dan het jaar ervoor. Nog steeds zijn er in totaal relatief weinig aangiften, maar deze stijging is een duidelijk signaal om dit onderwerp te monitoren. Mocht de stijging doorzetten dan is het zaak om gericht beleid te gaan voeren. Vanaf nu zal er bij gemeente en politie extra aandacht zijn voor dit onderwerp.
- Stijging van de vernieling van auto's: In 2007 is er meer aangifte gedaan van het vernielen van een auto. Concreet kwamen er 7 aangiftes meer binnen dan het jaar ervoor. Momenteel wordt nog steeds intensief beleid gevoerd om vernielingen terug te brengen.
- Stijging van het aantal winkeldiefstallen: Ook kwamen er meer aangiftes binnen van winkeldiefstallen. Net als benoemd bij de inbraken bij bedrijven en instelling is het zaak om aandacht te blijven houden voor dit onderwerp. Samen met de ondernemers kan via het KVO dit probleem worden aangepakt.

De genoemde zaken zijn in de meeste gevallen al concreet gemaakt in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De dalingen laten zien dat het beleid werkt en dat verdere investering daarin zin heeft.

Meldingen
In de veiligheidsrapportage zijn daarnaast ook twee hoofdstukken opgenomen die geen betrekking hebben op aangiftes, maar op meldingen. Het gaat om meldingen van drugsoverlast en algemene overlast. Van belang is om te benadrukken dat het hierbij gaat om meldingen van mensen en niet om geconstateerde feiten van de politie. Het is ook niet te achterhalen hoeveel van deze meldingen terecht waren. Wel is er een beeld uit te halen van wat de burger ervaart omtrent deze onderwerpen.
Het aantal meldingen van drugsoverlast neemt sterk toe. Het aantal meldingen is relatief gezien bijna verdriedubbeld. Dit is dus een belangrijk punt voor het veiligheidsbeleid van de komende jaren. Het aantal meldingen van burengerucht en overige overlast is licht afgenomen. 

Subjectieve gegevens (buurtproblematiek)
In de rapportage is deze keer meer aandacht besteed aan de subjectieve kant van veiligheid. Burgers is gevraagd wat ze van bepaalde problematiek vinden en hoe ze dat ervaren. In deze samenvatting zijn opvallende zaken meegenomen en grote afwijkingen van de objectieve situatie.

- Fietsendiefstal: Het aantal fietsendiefstallen is sterk afgenomen de afgelopen tijd. Toch blijkt uit de rapportage dat de burgers van Middelharnis denken dat fietsendiefstal relatief vaker voorkomt dat het voorgaande jaar.
- Vernielingen: De burgers van Middelharnis geven aan dat ze inschatten dat er meer vernielingen plaatsvinden dan in het voorgaande jaar. Dit terwijl de objectieve gegevens duidelijk aangeven dat er een forse daling is als het om vernielingen gaat.
- Overlast groepen jongeren: De burgers van Middelharnis geven aan dat ze inschatten dat er relatief minder overlast is van groepen jongeren.
- Lastigvallen op straat: Het aantal burgers wat aangeeft dat ze inschatten dat het lastigvallen

Meer informatie
Op www.middelharnis.nl staat de uitgebreide veiligheidsrapportage.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina