Werkzaamheden parallelweg Tonisseweg

De Provincie Zuid-Holland pleegt regulier onderhoud aan de parallelweg van de N498 en waarborgt zo een veilige provinciale weg. De N498 is een belangrijke noordwest-zuidoost verbinding in het zuidoostelijke gedeelte van Goeree-Overflakkee. De N498 heet ter plaatse de Tonisseweg.

Werkzaamheden
De werkzaamheden vinden plaats aan de parallelweg tussen de energiebaan en de tramweg en zijn 21 september 2015 van start. De werkzaamheden duren drie weken.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit het asfalteren van de weg in de nacht en het vervangen van lichtmasten en de verlichting bij het busstation. De parallelweg wordt drie weken afgesloten en verkeer wordt omgeleid over hoofdrijbaan. Fietsers behouden doorgang.

Hinder
Er wordt in het weekend en in de nacht gewerkt om overlast te beperken. Vanwege de ligging is er alleen sprake van matige hinder voor fietsers. Hoewel de provincie er alles aan doet om overlast tot een minimum te beperken, is hinder niet te voorkomen.