Gouden WsV Waterstad blijft groeien

Foto

Op zaterdag 4 september 2021 werd het 50 jarig jubileum van Watersportvereniging Waterstad uit Stad aan ‘t Haringvliet feestelijk gevierd.

In de Stadse theetuin werd allereerst stilgestaan bij de start van de vereniging in 1971. Twee bestuursleden van het eerste uur, voorzitter Leen Roos en secretaris Arie Koppenaal, vertelden hoe het allemaal begon.

Na de afsluiting van het Haringvliet door middel van de Haringvlietdam in 1970, verdween de getijdenbeweging in de haven. Bij eb viel de haven niet langer droog. Een groep enthousiastelingen nam toen het initiatief om te onderzoeken of het mogelijk was een watersportvereniging in het dorp op te richten. Allereerst moest toestemming gevraagd worden bij ‘De koninklijke schippersvereniging Schuttevaer’ of een deel van de haven gebruikt mocht worden voor de recreatievaart. De toestemming werd verleend. Een klein deel van de haven mocht worden gebruikt als de vereniging ervoor zorgde dat de schepen in de winterperiode uit de haven verdwenen waren. Ze konden in een strook op de kade gestald worden. De binnenvaartschepen namen de haven in de winterperiode weer in beslag.

De initiatiefnemers wisten bij de plaatselijke bank een krediet los te krijgen van 20.000 gulden. Bestuursleden waren wel hoofdelijk aansprakelijk om deze schuld op zich te nemen. Met behulp van dit geld kon de inrichting van de haven gerealiseerd worden. Er waren toen 18 ligboxen. In 1972 werd ook het eerste statuten boekje gedrukt.

In de loop van de tijd is de watersportvereniging verder gegroeid, vrijwel de gehele haven wordt nu gehuurd door de watersportvereniging. Er zijn nu 42 ligplaatsen en er zijn 57 leden en donateurs. WSV Waterstad zou je een grote familie kunnen noemen. De vereniging draait namelijk op een groot aantal zeer betrokken vrijwilligers, die zich allemaal, naar eigen kunnen, belangeloos inzetten.

Voorzitter Piet Diepenhorst reikte tijden de feestelijke bijeenkomst de eerste jubileum vaantjes uit aan de oud bestuursleden. Vervolgens werd een toast uitgebracht op het jubileum van de vereniging. Dat was ook het startschot voor de barbecue.

Na de barbecue werd de groep door doedelzakspeler Wim van Ham meegenomen naar de naar de haven, waar het gezelschap aanmonsterde op de Heicondias om deel te nemen aan een schemervaartocht over het Haringvliet. Het eiland Tiengemeten werd gerond, vervolgens werd er koers gezet richting vogeleiland Bliek om vervolgens terug te keren naar de thuishaven. Onderweg genoot het gezelschap van de de prachtige natuur rond het Haringvliet, zwanen, zilver reigers en zelfs zeearenden werden gezien. Dat maakte deze zonnige jubileumdag onvergetelijk.