U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Richtlijnen Milieu-Effectrapportage Zuiderdiep vastgesteld

Deltanatuur, Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta willen de Zuiderdieppolders omvormen van landbouwgebied tot brakke en zoute getijdennatuur. Er zijn drie inrichtingsmodellen opgesteld; brak watergors, brakke getijdenkreek en een zoute slufter. Omdat dit gebied groter is dan 250 ha, is het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) verplicht. In deze MER worden de effecten van de drie alternatieven onderzocht. Om te bepalen wat wel en niet meeweegt in het onderzoek, zijn op 24 november 2005 richtlijnen vastgesteld door de gemeenteraden van Dirksland en Goedereede.


De gemeenten hebben onder meer opdracht gegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een open verbinding met de haven van Dirksland, en in samenhang daarmee het verbeteren van de bereikbaarheid van de havens van Stellendam en Goedereede-Havenhoofd. Daarnaast vragen ze in de MER voldoende aandacht te besteden aan de effecten voor de landbouw en aan de uitwerking van de zoetwatervoorziening ten westen van Stellendam. Verder moeten de initiatiefnemers aangeven wat de gevolgen zijn voor de plaatselijke economie. Ten slotte hebben de gemeenten de initiatiefnemers verzocht het alternatieve plan, dat door een aantal insprekers is ingediend, in de MER te bespreken. De onafhankelijke Commissie MER ziet toe op de zorgvuldigheid van de procedure en heeft over de MER-procedure geadviseerd. Dit advies is overgenomen in de richtlijnen.

Voor de zomer 2005 is de ‘Startnotitie MER Zuiderdiep’ gepubliceerd. Daarin hebben de initiatiefnemers aangegeven wat er wordt onderzocht voordat het bestemmingsplan gewijzigd kan worden. Eind augustus 2005 is een informatieavond gehouden, waarna iedereen in de gelegenheid is gesteld mondeling of schriftelijk een reactie te geven. De avond is goed bezocht en vooral bewoners hebben vragen en opmerkingen ingediend. Iedereen die op deze manier heeft ingesproken, ontvangt binnenkort een antwoord.

De relevante reacties worden toegevoegd aan het onderzoek voor de MER, zoals vragen over ganzen en kwel. De inspraakreacties die over andere onderdelen van de planvorming gaan, zoals bestemmingsplanwijzigingen, komen in een later stadium aan de orde. De onafhankelijke Commissie MER heeft een advies uitgebracht. De gemeenten Dirksland en Goedereede hebben vervolgens op basis van dit advies, de Startnotitie en de inspraakreacties bepaalt welke effecten onderzocht worden.

De initiatiefnemers gaan nu, op basis van deze richtlijnen, het MER opstellen. De verwachting is dat dit rapport in het voorjaar van 2006 in concept gereed is, waarna een ieder in juni 2006 opnieuw kan inspreken.

Meer informatie is te vinden op http://www.deltanatuur.nl/. U kunt ook contact opnemen met Esther Ubink, projectleider voor het MER Zuiderdiep bij de Dienst Landelijk Gebied (tel. 070-3371286 of 06-52401541).

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...