U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Veerman installeert Visserij Innovatieplatform

Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op woensdag 15 november 2006 het Visserij Innovatieplatform (VIP) geïnstalleerd. Het platform heeft als taak om de komende drie jaar innovatieve initiatieven in de zeevisserij te stimuleren en te begeleiden. Ideeën uit de sector moeten volgens de minister een kans krijgen om de zeevisserij economisch en ecologisch duurzaam te maken. Voorzitter is de heer A.W. Bierens, tot voor kort de algemeen directeur van de CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en verkoop Vereniging).

Het Visserij Innovatieplatform neemt zowel kortetermijn- als langetermijninitiatieven onder de loep. Voor de lange termijn staan strategische keuzes op de agenda: wat zijn de kansrijke thema's voor de zeevisserij, hoe ziet de vissersvloot er over 10 - 15 jaar uit en wat is er nodig om dat te bereiken? Zijn dat innovaties op schepen, in de hele keten, of in aquacultuur op volle zee?

Het platform wil ook direct een rol spelen in de visserijpraktijk, door op de korte termijn projecten te ondersteunen gericht op energiebesparing, opbrengstverhoging en minder aantasting van de natuur. Het gaat om innovaties die op korte termijn ruimte maken zodat de vloot aan een lange termijn perspectief kan werken. Het VIP wil de sector (en de overheid) bij elkaar brengen in concrete pilots gericht op bijvoorbeeld brandstofbesparing, duurzame visserij met minder bodemverstoring, minder bijvangsten en kwaliteitsverbetering. Op de LNV-begroting staat jaarlijks een bedrag van 7 miljoen euro voor innovatie in de visserij. Als er concrete innovatieve projecten zijn, kan dit bedrag met een bijdrage uit het Europese Visserij Fonds worden verdubbeld.

Naast voorzitter A.W. Bierens, komen de overige leden uit de visserijsector, de wetenschap, de maatschappelijke organisaties, de politiek en de overheid.

L.M.E. Parlevliet, algemeen directeur Seafood/Parlevliet
drs. W.G. van de Fliert, secretaris Productschap Vis
dr. M.C.Th. Scholten, directeur Wageningen IMARES
dr. G. Vos, directeur InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster
prof. dr. ir. N. Wijnolst, voorzitter Stichting Maritiem Nederland
prof. dr. ir. J.L.A. Jansen, voorzitter Stichting De Noordzee
dr. ir. J.H.J. Kruijsen, Tweede Kamerlid PvdA
ir. ing. A.J. Vermuë, Ministerie van LNV, Directeur Visserij
ing. J.C. Ehrhardt (secretaris), Schuttelaar& Partners

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...