U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Gemeente Oostflakkee verleent geen medewerking aan ULV-terrein

Op 26 februari 2007 heeft de gemeente Oostflakkee haar zienswijze, over de aanvraag om een eventueel  ULV-terrein aan te leggen, kenbaar gemaakt aan de Inspectie van Verkeer en Waterstaat. Het college van burgemeester en wethouders geeft hierin aan geen verdere medewerking te willen verlenen aan de komst van een ULV-terrein.

In de periode van 27 november 2006 tot en met 8 januari 2007 heeft de gemeente Oostflakkee de aanvraag van de Stichting ULV ter inzage gelegd voor de inwoners uit de gemeente. In totaal zijn er 146 negatieve reacties en één positieve reactie bij de gemeente binnengekomen. Deze reacties zijn in de zienswijze van de gemeente Oostflakkee meegenomen. Tevens heeft de gemeente de reacties als bijlagen met de zienswijze van de gemeente meegestuurd. Ook na de sluitingsdatum van 8 januari 2007 heeft gemeente Oostflakkee nog verscheidene reacties binnengekregen.

Verder heeft de gemeenteraad van Oostflakkee in de raadsvergadering van 14 december 2006 uitdrukkelijk uitgesproken géén medewerking te willen verlenen aan de komst van een ULV-terrein. De gemeenteraad ziet af van een eventuele planologische vrijstellingsprocedure of partiële herziening van het geldende bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft de initiatiefnemers dan ook gevraagd hun aanvraag in te trekken.

Aspecten en conclusies
Bij de zienswijze van de gemeente Oostflakkee is een aantal aspecten afgewogen. Aan deze aspecten heeft de gemeente conclusies gekoppeld. Zo zal de aanleg en het gebruik van een ULV-terrein de natuurgebieden, stiltegebieden en gebieden die zijn aangewezen in het kader van de Habitat- of Vogelrichtlijn verstoren, zal de startbaan te dicht bij landschappelijke, recreatieve en natuurwetenschappelijke waarden komen te liggen, zullen ultralichte vliegtuigen teveel geluid produceren om in de directe omgeving van de Grevelingen en het Haringvliet te mogen vliegen, zal het ULV-terrein op 1700 meter afstand van een hoogspanningsleiding komen te liggen wat gevaarlijke situaties kan opleveren, zal de externe veiligheid in het geding komen doordat de geplande startbaan in de buurt van het te ontwikkelen Bedrijvenpark Oostflakkee en de N59 (die is aangewezen als route voor vervoer van gevaarlijke stoffen) komt te liggen en wordt in het algemeen gevreesd voor geluidsoverlast en verstoring van de zondagsrust voor de inwoners uit de gemeente Oostflakkee en de buurgemeenten.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...