U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Illegaal bouwen Holland-Zeeland?

Recentelijk is in een publicatie andermaal aandacht gevraagd voor het al dan niet illegaal bouwen van het zogenaamde "Knooppunt". Het gemeentebestuur Middelharnis gaat overigens uit van de aanduiding "Holland-Zeeland".

Het college acht de publicatie dusdanig dat men hierdoor op het verkeerde been gezet kan worden, omdat de juridische procedures rond "Holland-Zeeland" zijn afgewikkeld, ondanks de ideeën die hieromtrent mogen bestaan. De schorsing van de bouwwerkzaamheden is nu eenmaal komen te vervallen door de intrekking van het ingediende bezwaarschrift, terwijl andere derden niet meer in de gelegenheid zijn binnen de daarvoor geldende termijn bezwaren in te dienen.

De kwestie is in juridisch opzicht ingewikkeld te noemen en voor velerlei uitleg vatbaar, waarvan de publicaties blijk geven. Het college meent evenwel, dat na ingewonnen juridisch advies de hiervoor genoemde mening houdbaar is.

Daarnaast wil het college wijzen op het volgende:

In de publicatie wordt gewezen op een schorsingszitting ten aanzien van het zogenaamde "Bastion" waar een zelfde problematiek zou spelen als ten aanzien van "Holland-Zeeland". Ook daarbij was sprake van een ingediend schorsingsverzoek. Begin deze week heeft de voorzieningenrechter dit verzoek afgewezen, daarbij als motivering aangevend dat de stand van zaken rond de bestemmingsplannen, die zich mede richten op het voldoen aan de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht van delen van de kernen Middelharnis en Sommelsdijk, zover zijn gevorderd dat in voldoende mate getoetst kan worden of rekening met deze aanwijzing is gehouden.

Vanzelfsprekend is het gemeentebestuur content met deze zienswijze, zodat nu conform de planvorming de afronding van het plangebied ter hand kan worden genomen.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...