Betere bescherming tegen wateroverlast

logo-hdWaterschap Hollandse Delta zorgt samen met gemeenten en particulieren voor betere bescherming tegen wateroverlast en beter onderhoud van sloten. Dat zijn twee van de conclusies uit de jaarrapportage 2010 over het water op onder andere Goeree-Overflakkee.

Elk jaar brengt het waterschap een rapportage uit die de toestand van het water laat zien. Hierin staat bijvoorbeeld hoe het onderhoud aan sloten en singels wordt uitgevoerd, of er voldoende ruimte voor water is en hoe het is gesteld met de kwaliteit van het water. Ook toont het hoe zich dit door de jaren heen ontwikkelt en welke maatregelen het waterschap moet nemen om de inwoners veilig te laten wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst.

Controle op onderhoud
In 2010 is 94% van de sloten goed onderhouden bij de eerste controleronde. Eén van de taken van het waterschap is het onderhouden van de sloten en singels. Het onderhoud bestaat uit het maaien en schoonmaken van de sloten en het baggeren. Het onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat de sloten goed water aan en af kunnen voeren. In natte en in droge tijden. Het waterschap doet het onderhoud voor de grotere sloten en singels. Gemeenten en privé-eigenaren moeten de kleinere sloten onderhouden. Vanaf 1 december wordt jaarlijks gecontroleerd of dit onderhoud goed is uitgevoerd. In 2010 werd het onderhoud voor 94% van de sloten en singels al na de eerste controle goedgekeurd. Dit is een verbetering ten opzichte van 2009.

Tegengaan van wateroverlast
Een andere taak van waterschap Hollandse Delta is het tegengaan van wateroverlast. Hoe vaak water mag overstromen uit de sloten is in een landelijke een norm bepaald, dat is de wateropgave. Voor circa 88% van het beheersgebied van Hollandse Delta is de wateropgave vervuld. Dit betekent dat er voldoende ruimte is om overtollig (regen)water op te vangen. De resterende opgave ligt voornamelijk in stedelijk gebied. Deze wateropgave moet in 2027 zijn ingevuld.

Verbeteren waterkwaliteit
Het waterschap is niet alleen verantwoordelijk voor de hoeveelheid water in de sloten. Hollandse Delta heeft ook de taak om te zorgen voor een goede waterkwaliteit. Voor bepaalde grotere watergangen in het gebied gelden de strenge normen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Omdat sloten en singels (watergangen) met elkaar verbonden zijn, moeten dus ook de kleinere watergangen een goede waterkwaliteit hebben. De waterkwaliteit wordt bijvoorbeeld beïnvloed door de hoeveelheid voedingsstoffen in het water. Wanneer water te voedselrijk is gedijen kroos en algen en goed. Daar gaan sloten van stinken. Uit de rapportage blijkt dat Hollandse Delta de afgelopen jaren goede resultaten heeft bereikt met het terugdringen van de voedingsstoffen in het water. In ongeveer de helft van de gebieden is het basiskwaliteitsniveau bereikt.

Achtergrond
Sinds 1989 volgt het waterschap de actuele toestand van het water in het werkgebied van Hollandse Delta op de voet. De officiële benaming van de nu verschenen rapportage is de watersysteemrapportage. Het watersysteem omvat het totaal van oppervlaktewater (in sloten, vijvers, kanalen en plassen), waterbodems, oevers en grondwater.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina