Betrokkenheid armoedebestrijding groot in Oostflakkee

Op donderdag 4 september 2008 hield de gemeenteraad van Oostflakkee voor het eerst een informatieve raadsvergadering op locatie. De Grutterswei in Oude-Tonge was het toneel voor wat later een zeer geslaagde avond bleek. Zowel organisaties die met armoede te maken hebben als burgers waren ingegaan op de uitnodiging om mee te praten over het te vormen minimabeleid in Oostflakkee.

Waarnemend burgemeester Jan Heijkoop opende zoals gebruikelijk de raadsvergadering en gaf kort aan wat de avond zou gaan brengen. Direct hierna kreeg wethouder Petra 't Hoen het woord. Ze liet blijken zeer blij te zijn met de vele aanwezigen. In haar introductie stelde zij hen een aantal kernvragen zoals ‘wat is armoede' en ook ‘waarom moeten wij hier beleid op maken'?

De avond was verdeeld in twee gedeelten. Voor de pauze hielden drie experts op het gebied van minimabeleid een presentatie. Men kreeg zo een indruk van hoe het minimabeleid in Nederland én in Oostflakkee in de laatste jaren is ontwikkeld. In de laatste presentatie werden de onderzoeksresultaten van het doelgroepenonderzoek in Oostflakkee uit 2006 gepresenteerd.

Na de pauze werd discussieerden de aanwezigen in groepen over het minimabeleid van de gemeente Oostflakkee. Hierbij werd duidelijk dat iedereen zich zeer betrokken voelt bij het onderwerp ‘armoede' en hierover een mening heeft. Ook kwam naar voren dat armoede zeker niet alleen te maken heeft met financiën. Ook het gebrek aan sociale contacten speelt hierin een rol.

Op de vraag hoe de gemeente Oostflakkee het beleid kan verbeteren kwamen vele suggesties en ideeën. Duidelijk werd dat op het gebied van voorlichting er nog veel te winnen is. Een gebrek aan kennis van de mogelijkheden blijkt één van de redenen te zijn waarom mensen het gemeentehuis voor de regelingen niet weten te vinden. De regelgeving is daarbij soms nodeloos ingewikkeld. De aanwezigen vonden verder dat de gemeente meer moet doen om het gebruik van regelingen te bevorderen en het probleem ‘integraal', dus samen met bijvoorbeeld psychosociale problematiek, moet aanpakken. Verder werd er aandacht gevraagd voor mensen die net boven de minimagrens leven en voor kleine zelfstandigen die vaak niet bekend zijn bij de gemeente, maar soms wel onder bijstandniveau leven. Ook de samenwerking tussen en met organisaties zoals de kerken, scholen en woningbouwverenigingen kan op dit punt verbeterd worden. Als afronding van de groepsgesprekken werden de belangrijkste conclusies nog een keer doorgenomen met alle aanwezigen.

Het is nu aan de gemeenteraad om in het vervolgtraject kaders te stellen. De ideeën van de avond worden meegenomen in dit verdere proces. Uiteindelijk moet er een nota minimabeleid komen waar het college van burgemeester en wethouders mee aan de slag kan. Wethouder 't Hoen sprak aan het einde van de avond de hoop uit om met elkaar de drempels op dit onderwerp te verlagen. ‘Meedoen, zo zelfstandig mogelijk je leven vormgeven, niet aan de kant staan, dat moet toch voor iedereen mogelijk zijn?'

Wilt u de gemeente Oostflakkee blijven volgen in dit proces? Kijk dan regelmatig op de website van de gemeente: www.oostflakkee.nl. Hierop staat een dossier ‘minimabeleid'. Natuurlijk kunt u ook de afdeling Sociale Zaken bezoeken op het gemeentehuis, of contact opnemen via telefoonnummer 0187-647100.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina