Goeree-Overflakkee neemt deel aan landelijke inleveractie wapens

Foto

Gemeente Goeree-Overflakkee neemt in de Week van de Veiligheid deel aan de landelijke inleveractie van (vuur)wapens. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun wapen in te leveren. De Week van de Veiligheid vindt dit jaar plaats van 11 tot en met 17 oktober 2021.

“Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Dit is niet de manier waarop we conflicten willen oplossen,” zegt burgemeester Ada Grootenboer. “De laatste jaren zien we echter dat het wapengebruik onder jongeren en jongvolwassenen toeneemt. Dat is een buitengewoon zorgelijke ontwikkeling. Wat mij betreft is ieder wapen er één te veel, dus lever je wapen in. Ik hoop dat de inleveractie bijdraagt aan het nog veiliger maken van ons prachtige eiland.”

Inleverton voor steek-, slag- en stootwapens
De inleveractie richt zich primair op steekwapens. Vooral het dragen van messen is immers populair onder de jeugd. Steek-, slag- en stootwapens kunnen straffeloos en anoniem worden ingeleverd bij het politiebureau (Olympiaweg 40 in Sommelsdijk). Onderaan dit bericht staan de inlever-/openingstijden. De locatie is herkenbaar aan de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit.

Inleveren van vuurwapens, munitie en explosieven
Daarnaast is het mogelijk vuurwapens, munitie en explosieven in te leveren. Voor het inleveren van deze wapens maakt men een afspraak met de politie via 0900-8844. De politie komt, in burgerkleding, thuis langs om het op te halen. Van anoniem inleveren is in dit geval dus geen sprake. Het bezit ervan leidt in beginsel niet tot strafrechtelijke vervolging. Wel voert de politie onderzoek uit om te bepalen of het is gebruikt bij een misdrijf. In dat geval kan men alsnog als verdachte worden aangemerkt.

Meer dan 200 gemeenten
Na afloop van de inleverweek wordt het totale aantal ingeleverde wapens in de deelnemende gemeenten landelijk bekend gemaakt. In totaal nemen meer dan 200 gemeenten deel. De inleveractie wordt landelijk gefaciliteerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie.

Inlevertijden politiebureau Sommelsdijk

  • 11 oktober: 08.30-12.00 uur en 19.00-21.00 uur
  • 12 oktober: 19.00-21.00 uur
  • 13 oktober: 08.30-12.00 uur en 19.00-21.00 uur
  • 14 oktober: 19.00-21.00 uur
  • 15 oktober: 08.30-12.00 uur en 19.00-21.00 uur 
  • 16 oktober: 13.00-15.00 uur
  • 17 oktober: 13.00-15.00 uur
DeltaFiber