Nog niet betalen per weggegooide vuilniszak in 2021

Foto

Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee gaan in 2021 nog niet betalen per weggegooide vuilniszak of geleegde minicontainer met restafval. Wel gaat de invoering van Goed scheiden loont door.

Dat staat in een aangepast raadsvoorstel rond de verordening afvalstoffenheffing Goeree-Overflakkee 2021. De bedoeling was om vanaf 1 juli 2021 te werken met twee tarieven: een vast tarief per huishouden en een bedrag per keer dat de container met restafval wordt geleegd of de vuilniszak met restafval in de ondergrondse container wordt gegooid. Dat gaat nu in vanaf 1 januari 2022.

Voorgesteld wordt om de afvalstoffenheffing voor 2021 één vast tarief te laten: 242 euro voor éénpersoonshuishoudens en 296 euro voor meerpersoonshuishoudens. Dat is een stijging van 20 euro voor de éénpersoonshuishoudens in vergelijking met 2020. Voor meerpersoonshuishoudens blijft het bedrag hetzelfde als in 2020. Verhoudingsgewijs betaalden éénpersoonshuishoudens de afgelopen jaren een te laag tarief, dat verklaart het verschil. Het voorstel staat voor donderdag 10 december 2020 op de raadsagenda.

Planning
Voor de aanschaf van minicontainers en ondergrondse containers loopt een Europese aanbestedingsprocedure. Daarvoor gelden vaste termijnen. Dit proces heeft, onder andere door de coronapandemie, vertraging opgelopen. Als alles vanaf nu probleemloos verloopt, is het mogelijk om vanaf juli 2021 te beginnen met een variabel tarief. Maar de kleinste tegenslag of vertraging is gelijk een probleem. Dat risico vindt de gemeente te groot.

“We moeten realistisch zijn”, zo legt wethouder Daan Markwat uit. “Dit moet goed gebeuren en daar moet de tijd voor genomen worden. Dat betekent dat we heel 2021 kunnen gebruiken om te oefenen en te verbeteren in het scheiden van ons afval. Want het is echt noodzakelijk dat we als gemeente daarin stappen gaan maken.”

Kosten
De kosten voor afvalinzameling zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Dat komt vooral door de hogere kosten van het ophalen van het afval en het verwerken van restafval (ook door hogere rijksbelasting), terwijl de inkomsten van grondstoffen als oud papier juist daalden. Dit zijn marktontwikkelingen waar iedere gemeente mee te maken heeft. De kostenstijging kan binnen de perken gehouden worden, omdat de RAD vanaf 1 april de afvalinzameling van Renewi overneemt. Er is echter meer nodig.

In verhouding met andere gemeenten wordt op Goeree-Overflakkee veel restafval per huishouden ‘geproduceerd’. Vaak gaat het om afval dat eigenlijk niet bij het restafval hoort, maar bijvoorbeeld bij het GFT-afval. Door beter afval te scheiden kunnen de kosten van de afvalverwerking omlaag. Daarnaast is betere afvalscheiding in het kader van duurzaamheid heel belangrijk. Verbranden is een forse belasting voor het milieu en onwenselijk, zeker als het gaat om producten waar hergebruik en recycling goed mogelijk is.

Goed scheiden loont
Voor Goeree-Overflakkee is 2021 het jaar waarin inwoners kunnen oefenen en verbeteren in het scheiden van hun afval. De invoering van ‘Goed Scheiden loont’ gaat gewoon door. Het principe blijft hetzelfde, al voelen inwoners het volgend jaar niet direct in hun eigen portemonnee. “Maar het loont wel degelijk”, aldus wethouder. “Als we beter ons afval scheiden is er de milieuwinst en het is belangrijk dat we als gemeente met elkaar de kosten van afvalinzameling niet nog verder op laten lopen. Uiteindelijk merken we dat ook zelf weer in onze portemonnee.”

De gemeente en de RAD doen hun best om de inzameling makkelijker te maken. Vanaf 1 april worden bijvoorbeeld plastic-, metaalverpakkingen en drankenkartons één keer in de twee weken huis-aan-huis opgehaald. De zakken hiervoor kunnen inwoners gratis ophalen bij verschillende ophaalpunten. De bestaande PMD-verzamelcontainers blijven ook.

In 2021 wordt daarnaast het netwerk van verzamelcontainers voor GFT en Oud Papier uitgebreid en de vervanging van de minicontainers voor rest- en gft-afval staat op de planning. Verder worden de restafvalcontainers bij flats en appartementen aangepast of vervangen om elke inworp per huishouden te kunnen registreren.

Ook is het idee om in de tweede helft van 2021 een competitie te organiseren, waarin een groep vrijwilligers uit de gemeente wordt uitgedaagd om tijdens een bepaalde periode zo min mogelijk restafval te produceren. De ervaringen van de deelnemers worden met de inwoners gedeeld. Dat idee wordt de komende periode verder uitgewerkt.