Renovatie rioolgemaal Ooltgensplaat

Foto

De laatste maanden van 2016 en de eerste maanden van 2017 is het rioolgemaal Ooltgensplaat vernieuwd. De oude pompinstallatie is vervangen door twee nieuwe pompen met een hogere capaciteit. Daarnaast is de complete elektrotechnische installatie vervangen.

De renovatie was nodig omdat de technische levensduur van de installaties was bereikt. De komende jaren zal er meer gemaalcapaciteit nodig zijn. Daarom zijn de nieuwe pompen krachtiger.

Gedurende de ombouw is het afvalwater afgevoerd door een tijdelijke pompinstallatie. Dit gaf de aannemer de tijd en ruimte om de oude installaties te verwijderen en de nieuwe installatiedelen te plaatsen en aan te sluiten. Het project is uitgevoerd in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee.

De komende jaren kan al het afvalwater van de kern Ooltgensplaat weer door het gerenoveerde rioolgemaal worden afgevoerd naar de rioolwaterzuivering Ooltgensplaat.