Vuurwerkvoorlichting op basisschool

Foto

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool De Regenboog uit Hellevoetsluis kregen op 17 december 2015 voorlichting over het gebruik en de gevaren van vuurwerk en de regels wanneer je vuurwerk mag gebruiken.

Ieder jaar komen er vuurwerkslachtoffers binnen op de spoedeisende hulp. Oogarts Dequelle van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderstreept dat ieder slachtoffer er een te veel is. De meeste slachtoffers zijn jongens onder de 21 jaar. Vaak zijn het de omstanders die getroffen worden. Vorig jaar zijn tijdens de nieuwjaarsnacht 250 ogen beschadigd waarvan 35% blijvend of zelfs verwijderd moesten worden. Oogarts Dequelle heeft de kinderen laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van vuurwerk en heeft tips gegeven om veilig in de buurt van vuurwerk te zijn. Tips zijn onder andere blijf op een afstand van minimaal 6 meter van de plaats waar vuurwerk afgestoken wordt, draag altijd een vuurwerkbril, let goed op de omgeving en ga niet op zoek naar weigeraars. ‘Laat vuurwerk niet het laatste zijn dat je ziet', aldus Dequelle.

In samenwerking met wijkagent Donk kregen de leerlingen via vraag en antwoord informatie over de regels van het gebruik van vuurwerk. Zo mag vuurwerk alleen afgestoken worden in de nacht van 31 december op 1 januari tussen 18:00 en 2:00 uur. Overtreed je de regels, dan kun je meegenomen worden naar het politiebureau. Afhankelijk van je leeftijd volgt een passende straf. Informatie over het gebruik en de regels van vuurwerk vind je op www.vraaghetdepolitie.nl

De leerlingen waren onder de indruk van de presentaties over vuurwerk en wat het met je kan doen als het fout gaat of wat er met je gebeurt als je de regels overtreed. Alle kinderen kregen een vuurwerkbril die hopelijk bijdraagt aan het behoud van ogen tijdens de jaarwisseling.