Wijzigingen locaties windenergie na inspraakprocedure

Foto
In totaal zijn er 156 zienswijzen ingediend bij de gemeente

Op dinsdag 6 mei 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Besloten is om de partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee Windenergie inclusief bijbehorende stukken door te sturen voor behandeling in de gemeenteraad.

De structuurvisie bevat een paar wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-structuurvisie. Een aantal locaties is gewijzigd. Hierdoor is naar verwachting 225 MegaWatt (MW) aan windenergie mogelijk op Goeree-Overflakkee.

Wijzigingen locaties windenergie
Op basis van de ingediende zienswijzen en de eerder ingediende motie van de gemeenteraad (900 m afstand tot woonkern) zijn de locaties voor windenergie aangepast. Het beperken van hinder voor de omgeving is hiervoor het uitgangspunt geweest. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de voorgestelde locaties minder ruimte bieden voor windenergie dan de afgesproken 260 MW in het bestuursakkoord en de samenwerkingsovereenkomst. Met de nieuwe locaties is naar verwachting 225 MW haalbaar. Dit is inclusief de al bestaande en vergunde opstellingen.

De belangrijkste wijziging is het vervallen van het cluster Den Bommel Zuid. Ook de clustermogelijkheid Piet de Wit komt te vervallen. De bestaande lijnopstelling Piet de Wit blijft wel gehandhaafd. Het gebied Anna-Wilhelminapolder is in tegenstelling tot de ontwerp-structuurvisie nu wel benoemd als locatie voor windenergie. Echter alleen voor een enkele lijn. De locatie nabij Stad aan het Haringvliet wordt beperkt. De polder Oude Stad maakt geen onderdeel meer uit van dit plaatsingsgebied. Verder is het zoekgebied Noordrand aangepast met een verbreding ten westen van de Haven van Dirksland en is het oostelijk deel van het zoekgebied komen te vervallen vanwege mogelijke gebiedsontwikkeling. Het plaatsingsgebied Battenoert is aangepast aan de motie van de gemeenteraad.

Nota van Beantwoording
In totaal zijn er 156 zienswijzen ingediend bij de gemeente. Deze zienswijzen zijn alle beantwoord in een Nota van Beantwoording. Iedere indiener van een zienswijze krijgt deze week een brief met daarin een antwoord of een uitleg op zijn of haar zienswijze. In die brief krijgen de indieners gelijk een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de behandeling van de structuurvisie in de gemeenteraad.

Behandeling gemeenteraad
De partiële herziening regionale structuurvisie Goeree-Overflakkee; Windenergie (inclusief de kaart met mogelijke locaties) staat donderdag 15 mei 2014 op de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat dan in de beeldvormende fase van de raadsvergadering praten over de structuurvisie met de daarbij behorende kaart met locaties.

Besluit Gedeputeerde Staten
Op 6 mei hebben ook Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een besluit genomen over windenergie op Goeree-Overflakkee. Dit hebben zij gedaan door in te stemmen met de Visie Ruimte en Mobiliteit. Hierin zijn ook de gewijzigde locaties voor windenergie op Goeree-Overflakkee opgenomen.

Planning
De regionale structuurvisie inclusief locaties waar windenergie mogelijk is, komt na de beeldvormende fase nog twee keer terug in de gemeenteraad. Op donderdag 5 juni komt het onderwerp oordeelvormend op de agenda en op donderdag 19 juni komt het onderwerp terug voor besluitvorming. De besluitvormende behandeling van de Visie Ruimte en Mobiliteit door Provinciale Staten staat gepland op maandag 7 juli.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina