Jouw Marktkraam Ouddorp sponsort voedselpakketten

Foto

Jouw Marktkraam Ouddorp sponsorde vanuit de opbrengst van het Brood van gisteren project onlangs voedselpakketten voor de stichting Oost-Europa. Aanleiding was het artikel van deze werkgroep op Goeree-Overflakkee in Eilanden Nieuw jl. De heer M. Baan nam namens de werkgroep onlangs de cheque van 500 euro in ontvangst. Hij is blij dat Jouw Marktkraam deze actie mede wilde ondersteunen. Hiermee kunnen circa 30 gezinnen worden blij gemaakt.

Ieder jaar organiseert de werkgroep activiteiten om geld in te zamelen voor arme gezinnen in Roemenië. Dit jaar is dat wat lastiger. Diverse activiteiten kwamen stil te liggen i.v.m. het coronavirus. "Daarom startte de werkgroep een actie waarbij bedrijven en particulieren een gift kunnen overmaken. Met deze gelden worden overgemaakt naar de vertegenwoordiger van de stichting in Roemenië. Daar zal het benodigde voedsel worden gekocht voor de arme gezinnen.", aldus de heer Baan, die daarbij ook het rekeningnummer noemt voor de actie: NL97RABO0342007408 met vermelding: Voedselpakkettenactie.

Project
Peter Grinwis, commercieel manager van Jouw Marktkraam Ouddorp vult aan: "Brood van gisteren daar is niets mis mee. Eerst gingen niet verkochte producten terug en werden verwerkt o.a. tot veevoer. Gevoelsmatig willen we dat laatste zo veel mogelijk voorkomen. We vinden het zonde als brood niet meer gebruikt wordt voor de menselijke consumptie, alleen maar omdat het een dagje ouder is. En dus wordt het verkocht als ‘Brood van Gisteren’ in de Jouw Marktkraamwinkel in Ouddorp. De opbrengst hiervan gaat naar een voedsel gerelateerd project. Dit keer bestemd dus voor het project van de Stichting Oost-Europa".