Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Flakkeese Akkerranden weer in volle bloei

Foto

Ook dit jaar zijn er weer bloeiende akkerranden te bewonderen op Goeree-Overflakkee. Zo'n 32 kilometer van de in totaal 80 kilometer is ingezaaid als bloemenrand. De overige 48 kilometer is gras. Het project Flakkeese Akkerranden 2015 wordt uitgevoerd door de Agrarische Natuurvereniging "In Goede Aarde" en kent dit jaar 32 deelnemende akkerbouwers.

Flakkeese Akkerranden zijn randen met een verhaal
De randen dienen meerdere doelen. De randen leveren een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. In de rand mag namelijk geen kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Hierdoor is er minder kans dat deze stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

De bloemenranden trekken nuttige insecten aan. Insecten, zoals roofkevers en gaasvliegen, zijn natuurlijke vijanden van insecten die schade aan de landbouwgewassen kunnen veroorzaken. Bijen, hommels en vlinders, die een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van gewassen, vinden in de randen voedsel. Typische akkervogels vinden in de randen een schuilplaats en voedsel. Op deze manier leveren de randen een positieve en belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in het agrarisch landschap.

En natuurlijk leveren de bloemenranden prachtige plaatjes op. Vele recreanten genieten tijdens hun fiets- of wandeltocht van de kleurenpracht in onze polders. Het project Flakkeese Akkerranden 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. De gemeente Goeree-Overflakkee ondersteunt het project ambtelijk.

Agrarisch Collectief Zuid-Hollandse Eilanden
Naar aanleiding van nieuw Europees landbouwbeleid geldt vanaf 1 januari 2016 een nieuw stelsel voor Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer, het ANLb. Een belangrijke rol bij de uitvoering van dit nieuwe stelsel is weggelegd voor de zogenaamde agrarisch collectieven. ANV "In Goede Aarde" wil zich de komende jaren blijven inzetten voor de akkerranden op Goeree-Overflakkee. Om dit mede mogelijk te maken is het Agrarisch Collectief Zuid Hollandse Eilanden UA opgericht. Naast ANV "In Goede Aarde" zitten ANV "Natuurlijk Voorne Putten" en ANV "BoerEnGroen" (Eiland van Dordrecht) in het collectief.

Van de financiële stromen binnen het agrarisch natuurbeheer in de provincie Zuid-Holland gaat het grootste deel naar het weidevogelbeheer, vooral in het Groene Hart van Zuid-Holland. Voor het open akkerland zijn de mogelijkheden beperkt. Bovendien moet 1/6 deel van het benodigde budget een cofinanciering zijn van uit de streek. Dit is een voorwaarde om voor een Europese bijdrage in aanmerking te komen. Binnenkort worden de direct betrokkenen op de hoogte gesteld van de nieuwe regeling en de mogelijkheden voor de boeren.