Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Goed scheiden loont? Evaluatie afvalbeleid in 2025

Foto

Sinds april 2024 heeft de afvalinzameling op Goeree-Overflakkee een ingrijpende verandering ondergaan met de introductie van wekelijkse PMD-afvalinzameling in speciale zakken aan lantaarnpalen. Deze maatregel, bedoeld om de kosten van restafvalverwerking te beperken, heeft echter ook verdeeldheid en overlast onder de inwoners veroorzaakt. In een gesprek met wethouder Daan Markwat zijn diverse aspecten van deze verandering besproken: "Het huidige beleid wordt als flexibel ervaren, met een geplande evaluatie in 2025," aldus de wethouder.

Meningen van inwoners
De verandering heeft geleid tot een toename van PMD-zakken die vroegtijdig op straat worden gezet, wat ongedierte aantrekt en ervoor zorgt dat het straatbeeld verloedert. Vooral in Sommelsdijk uiten bewoners hun zorgen over deze problematiek. Een inwoner van Sommelsdijk merkt op: "Het nieuwe beleid zorgt voor constante PMD-zakken aan lantaarnpalen, wat leidt tot meer ongedierte en overlast. Het is frustrerend om te zien dat niet iedereen zich aan de regels houdt."

Een andere inwoner, uit Dirksland, geeft aan dat het nieuwe beleid vooral op het gebied van restafval problematisch is voor gezinnen met baby's, vanwege het verhoogde afval door het gebruik van luiers. "De toename van restafval is een duidelijk nadeel voor huishoudens zoals dat van mij, waar luiers een groot deel van ons afval uitmaken," legt hij uit.

Er zijn meer kritische geluiden over het nieuwe afvalbeleid. Een bewoner uit Goedereede uit zijn bezorgdheid: "Eerlijk gezegd ben ik niet tevreden over de afvalinzameling. Er zat een man tegenover ons huis groene zakken uit te zoeken. Hij zag er niet uit als een welvarend persoon. Nadat hij ongeveer een uur in zakken had gezocht en de overige zakken weggehaald waren, hing hij de zakken weer op. Waarna dus de gemeente moest worden gebeld voor het ophalen van de zakken. Ik heb foto's gemaakt van die man. Ik wilde hem aanspreken, maar omdat ik alleen thuis was met mijn dochters gaf me dit geen veilig gevoel."

Een andere inwoner, ook uit Goedereede, uit zijn frustratie: "Er wordt met het nieuwe beleid geen rekening gehouden met mensen die af en toe lang van huis zijn. Ik vaar. Ik kan natuurlijk niet 'even' halverwege de week terugkomen van het schip om een plastic zak buiten te zetten. Wanneer ik dus zondagavond van huis ga om een week te gaan varen, hangt er ergens een halve week lang al een zak aan een paal. Ik wil de publieke plastic containers terug!"

Positieve ontwikkelingen en successen
De wethouder benadrukt dat de hoeveelheid restafval per inwoner drastisch is gedaald sinds de invoering van het beleid 'Goed Scheiden Loont'. "In het verleden hadden we een enorme hoeveelheid restafval per inwoner, maar die hoeveelheid is nu fors verminderd," aldus Markwat. Deze reductie heeft het mogelijk gemaakt om de inzamelfrequentie van restafval te verlagen en tegelijkertijd de inzameling van PMD te verhogen."

De gemeente heeft gekozen voor PMD in zakken in plaats van in containers, omdat het gemakkelijker is om te controleren of de zakken alleen het juiste materiaal bevatten. "In het verleden bleken containers vaak vervuild te zijn met stoorstoffen, waardoor de hele inhoud moest worden afgekeurd. Door het gebruik van zakken is de kwaliteit van het ingezamelde PMD aanzienlijk verbeterd."

Uitdagingen en maatregelen
Ondanks de successen zijn er ook uitdagingen. Markwat erkent dat niet iedereen tevreden is met de huidige inzamelfrequentie van restafval. Vooral gezinnen met jonge kinderen die veel luiers gebruiken, kunnen moeite hebben met de maandelijkse inzameling. "In de praktijk blijkt dat een gemiddeld huishouden nu acht keer per jaar de restafvalcontainer aanbiedt," zegt hij. "Voor gezinnen met specifieke behoeften zoekt de gemeente naar maatwerkoplossingen. Vanaf volgend jaar worden er gemeentebreed maatregelen ingevoerd om deze gezinnen beter te ondersteunen."

Een ander probleem is de overlast van PMD-zakken die te vroeg worden opgehangen. Dit leidt tot rommel op straat, vaak veroorzaakt door dieren die de zakken openmaken. Markwat benadrukt dat de gemeente zich blijft inzetten voor betere communicatie en handhaving. "De meeste inwoners houden zich aan de regels, maar een klein deel niet. Voor deze groep zullen we de handhaving intensiveren," legt hij uit.

Kosten en vergelijkingen met andere gemeenten
Een belangrijk aspect van het afvalbeleid is het zo laag mogelijk houden van de kosten voor de inwoners. Markwat legt uit dat de kosten voor het verwerken van restafval en de verbranding ervan aanzienlijk zijn gestegen. "Door de reductie van restafval kunnen deze kosten worden beperkt, wat bijdraagt aan het laag houden van de afvalstoffenheffing."

De wethouder bevestigt dat de gemeente Goeree-Overflakkee overwogen heeft om het 'Omgekeerd Inzamelen'-systeem te implementeren zoals dat in Voorne aan Zee gebeurt, maar dat de kosten voor ondergrondse containers dit voorlopig hebben tegengehouden. "We maken nu gebruik van zakken voor PMD-inzameling, wat effectief blijkt te zijn ondanks enkele uitdagingen," voegt hij toe.

Flexibiliteit en evaluatie
Het huidige beleid wordt door de gemeente als flexibel ervaren, met een geplande evaluatie in 2025. "Ons beleidsplan gaat uit van doelen ten aanzien van reductie van restafval, maar is niet gebaseerd op heel specifieke methodieken. We kiezen steeds voor maatregelen die het grootste effect hebben en waarbij kosten en service in balans zijn," aldus Markwat.

Balans
De discussie over de effectiviteit van het afvalbeleid op Goeree-Overflakkee zal naar verwachting voortduren, terwijl de gemeente streeft naar een balans tussen duurzaamheid, kostenefficiëntie en leefbaarheid. Met de komende evaluatie in 2025 blijft de gemeente zich inzetten voor een effectieve afvalinzameling die recht doet aan de behoeften van alle inwoners.