Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Scholen, politie en gemeente bundelen krachten voor veilige schoolomgeving

Foto

Vertegenwoordigers van CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis, Beroepscampus, Albeda College, Lentiz MBO Middelharnis, politie en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben donderdag 20 juni 2024 het schoolveiligheidsconvenant "Veiligheid in en om de school 2024-2028" ondertekend. Dit convenant markeert een belangrijke stap in de samenwerking tussen scholen, politie en gemeente op het gebied van veiligheid.

Het convenant bevat afspraken over samenwerking en verantwoordelijkheden op het gebied van schoolveiligheid. Dit draagt bij aan een veilige en leefbare schoolomgeving en verbetert de gelijke kansen van jongeren. Naast het aanpakken van problemen in en rond de school, ligt de nadruk op preventie, zoals het voorkomen van strafbare feiten, overlast en andere bedreigingen van de veiligheid.

Specifieke wijkagent voor jongeren
De politie verwelkomt dit convenant. Jan-Willem van Doorn, teamchef basisteam Haringvliet, zegt: "Een veilig schoolklimaat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Om hier extra aan bij te dragen, hebben wij een wijkagent aangesteld met een volledige focus op de jeugd. Dat is echt uniek. Deze wijkagent heeft een verbindende én signalerende rol en zoekt waar nodig de samenwerking met de andere partners uit het convenant. Hiermee versterken we elkaar en hebben we samen alle aandacht voor de veiligheid op en rondom de scholen."

Versterkte samenwerking
Vanuit het onderwijs benadrukt Arie Cové, bestuurder RGO/SOVOGO: "School is onderdeel van de samenleving en het is van groot belang dat de veiligheid voor leerlingen in en rond de school gegarandeerd is. Dit convenant onderstreept onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om niet alleen problemen aan te pakken, maar ook te voorkomen." Erik Olislagers, bestuurder CSG Prins Maurits, voegt hieraan toe: "Ontzettend mooi om te zien dat we de samenwerking op het thema veiligheid nog steviger vormgeven met elkaar. Daar staat dit convenant ook symbool voor. We hebben elkaar hard nodig om te zorgen voor een veilige omgeving voor alle jongeren op Goeree-Overflakkee."

Belang van kennisdeling
Wethouder Berend Jan Bruggeman (Onderwijs en Sociaal Domein) benadrukt het belang van samenwerking tussen verschillende partijen voor het verbeteren van de schoolveiligheid. Hij onderstreept dat het delen van kennis, nieuwe inzichten en hulpmiddelen tussen gemeente, onderwijs en politie cruciaal is. "Samen zorgen we voor een veilige plek op school voor onze leerlingen," aldus Bruggeman.