U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Aanvraagperiode 2004 subsidieregelingen natuurbeheer

5 november 2003 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt tot en met 24 december 2003 de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) opnieuw open. In deze periode kunnen subsidieaanvragen voor beide regelingen voor het budgetjaar 2004 ingediend worden.

De SAN en SN zijn onderdeel van het Programma Beheer, dat is bedoeld om - door middel van beheer - de kwaliteit van de natuur en het landschap in Nederland te verbeteren. De minister heeft voor de SAN in totaal 108,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor subsidies in het kader van de SN is in totaal 83,5 miljoen euro beschikbaar. In 2004 wordt hiermee een extra financiƫle impuls gegeven aan het particuliere en agrarische natuurbeheer.
Het beschikbare budget wordt toebedeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Bij gelijktijdige ontvangst wordt de volgorde bepaald door loting. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij LASER Roermond. Het aanvraagformulier hiervoor is verkrijgbaar bij Het LNV-Loket, telefoon: 0800 - 22 333 22.

SAN
Voor het begrotingsjaar 2004 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

EUR 77.400.000,- voor beheers- en landschapssubsidie voor de beheerders die via een agrarische natuurvereniging of agrarisch samenwerkingsverband een aanvraag willen indienen; EUR 31.000.000,- voor beheers- en landschapssubsidie voor alle andere subsidieaanvragers zoals onder andere de aanvragers met een aflopende beheersovereenkomst in het kader van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (RBON).
Vorig jaar werd duidelijk dat de Europese Commissie zich niet kon vinden in de wijze waarop subsidie in het kader van de SAN aan agrarische natuurverenigingen en samenwerkingsverbanden verstrekt werd. Hierdoor moeten de lopende subsidies van de agrarische natuurverenigingen en samenwerkingsverbanden worden beƫindigd en kon vorig jaar geen subsidie voor collectief weidevogelbeheer aangevraagd worden. In goed overleg met LTO/Natuurlijk Platteland Nederland zijn de pakketten voor collectief weidevogelbeheer aangepast aan de Europese regelgeving en kunnen deze pakketten de komende aanvraagperiode weer aangevraagd worden. Omdat de agrarische natuurverengingen en samenwerkingsverbanden voor hun huidige subsidies opnieuw een subsidieaanvraag moeten indienen is er een apart subsidieplafond van EUR 77.400.000,- voor deze doelgroep opengesteld.

SN
Voor het begrotingsjaar 2004 zijn voor de SN de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

EUR 13.500.000,- voor beheerssubsidie, landschapssubsidie en recreatiesubsidie; EUR 50.000.000,- voor subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie voor bos, natuur en landschap binnen begrensde natuurgebieden; EUR 20.000.000,- voor subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie voor bos buiten begrensde gebieden.
In 2004 wordt daarmee een flinke impuls gegeven aan het particuliere natuurbeheer ter realisering van de ecologische hoofdstructuur. Het subsidieplafond voor de SN is ruim 46 miljoen euro hoger dan in 2003.
Tussentijdse evaluatie van Programma Beheer
De evaluatie van Programma Beheer welke dit voorjaar aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft tot een groot aantal regelingswijzigingen in de SN geleid. De belangrijkste veranderingen voor de SN zijn: de SN is voor eigenaren en erfpachters met een pachtcontract van meer dan 25 jaar;
de minimumoppervlakte van een aantal pakketten, waaronder bos, is verlaagd; subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie zijn ontkoppeld; een aantal landschapspakketten zijn samengevoegd tot een vereenvoudigd, landschapspakket; de twee recreatiepakketten zijn vervangen door een sterk vereenvoudigd pakket; openstelling van een terrein is nu voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen;
er is een nieuw pakket voor kleine eenheden natuur, die ontwikkeld is om een oude subsidieregeling te kunnen opheffen, het pakket 'Grootschalige natuur' is daarvoor aangepast en heet nu 'Natuurlijke eenheid'.
De belangrijkste veranderingen voor de SAN zijn: vier nieuwe collectieve pakketten voor weidevogelbeheer;
een nieuw pakket faunarand; bij de subsidieaanvraag hoeft in geval van pacht niet meer een 'verklaring van geen bezwaar' van de eigenaar ingediend te worden.
Meer informatie over deze en andere regelingen is te verkrijgen bij Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22 of via www.minlnv.nl/loket.
Voor vragen over gebiedsplannen kan contact worden opgenomen met de provincie of provinciale vestiging van de Dienst Landelijk Gebied.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Brandweer rukt uit voor graafmachine in brand

Op woensdagmorgen 17 juli 2019 werden brandweerlieden omstreeks 05:00 uur gewekt voor een brand aan de Oosthavendijk in Middelharnis. Op een bouwterrein stond een graafmachine in...

Goed voor Goed en gemeente winnen landelijke prijsvraag

Bijna iedere gemeente heeft wel een milieustraat, kringloopwinkel, ambachtswerkplaats en een Repair Café. Om te experimenteren hoe de samenwerking tussen deze partijen versterkt kan...

50.000 euro bij elkaar gevoetbald voor kinderafdeling ziekenhuis Dirksland

Zaterdagavond 6 juli 2019 ontving het bestuur van Stichting Vrienden van Ziekenhuis Dirksland een cheque t.w.v. € 50.000,00 bestemd voor de kinderafdeling. Het bedrag is tijdens een...

Deelnemers van het project De Reiskoffer ontvangen certificaat

Er zijn veel mensen - volwassenen, jeugdigen en kinderen - voor wie het reizen met het Openbaar Vervoer (nog) niet vanzelfsprekend is. De gemeente Goeree-Overflakkee biedt, in samenwerking...

Woningbrand in Stad aan 't Haringvliet

Verschillende brandweereenheden zijn dinsdagavond 9 juli 2019 uitgerukt naar Stad aan 't Haringvliet. Omstanders zagen omstreeks 18:05 uur veel zwarte rook uit een woning komen en...

GHB lab ontmanteld; twee verdachten aangehouden

Een 37-jarige man en een 28-jarige vrouw, allebei afkomstig uit Sommelsdijk zijn dinsdagmorgen 9 juli 2019 vroeg aangehouden in hun woning. In de woning werd GHB...

Krijn Breen uit Goedereede Koninklijk onderscheiden

Op vrijdagavond 5 juli 2019 is de heer Krijn Breen uit Goedereede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De brandweerman van de blusgroep Goedereede kreeg zijn onderscheiding...

Poula van der Valk-Robijn Koninklijk onderscheiden

Donderdag 4 juli 2019 ontving Poula van der Valk-Robijn een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. De burgemeester reikte de onderscheiding uit in...

Bronsttijd heckrunderen Slikken in volle gang

Grote stofwolken boven de Serengeti van Goeree-Overflakkee. De stierenbronst van de heckrunderen is nu echt aangebroken op de Slikken van Flakkee. Met hun krachtige voorpoten gooien de...

Gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree afgerond

Na een periode van acht maanden zijn de werkzaamheden voor de integrale gebiedsontwikkeling Vrijheidsweg en Duinen van Goeree in Ouddorp afgerond. Dit traject bestond onder andere uit...