U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Aanvraagperiode 2004 subsidieregelingen natuurbeheer

5 november 2003 - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stelt tot en met 24 december 2003 de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling natuurbeheer 2000 (SN) opnieuw open. In deze periode kunnen subsidieaanvragen voor beide regelingen voor het budgetjaar 2004 ingediend worden.

De SAN en SN zijn onderdeel van het Programma Beheer, dat is bedoeld om - door middel van beheer - de kwaliteit van de natuur en het landschap in Nederland te verbeteren. De minister heeft voor de SAN in totaal 108,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor subsidies in het kader van de SN is in totaal 83,5 miljoen euro beschikbaar. In 2004 wordt hiermee een extra financiƫle impuls gegeven aan het particuliere en agrarische natuurbeheer.
Het beschikbare budget wordt toebedeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Bij gelijktijdige ontvangst wordt de volgorde bepaald door loting. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij LASER Roermond. Het aanvraagformulier hiervoor is verkrijgbaar bij Het LNV-Loket, telefoon: 0800 - 22 333 22.

SAN
Voor het begrotingsjaar 2004 zijn de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

EUR 77.400.000,- voor beheers- en landschapssubsidie voor de beheerders die via een agrarische natuurvereniging of agrarisch samenwerkingsverband een aanvraag willen indienen; EUR 31.000.000,- voor beheers- en landschapssubsidie voor alle andere subsidieaanvragers zoals onder andere de aanvragers met een aflopende beheersovereenkomst in het kader van de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling (RBON).
Vorig jaar werd duidelijk dat de Europese Commissie zich niet kon vinden in de wijze waarop subsidie in het kader van de SAN aan agrarische natuurverenigingen en samenwerkingsverbanden verstrekt werd. Hierdoor moeten de lopende subsidies van de agrarische natuurverenigingen en samenwerkingsverbanden worden beƫindigd en kon vorig jaar geen subsidie voor collectief weidevogelbeheer aangevraagd worden. In goed overleg met LTO/Natuurlijk Platteland Nederland zijn de pakketten voor collectief weidevogelbeheer aangepast aan de Europese regelgeving en kunnen deze pakketten de komende aanvraagperiode weer aangevraagd worden. Omdat de agrarische natuurverengingen en samenwerkingsverbanden voor hun huidige subsidies opnieuw een subsidieaanvraag moeten indienen is er een apart subsidieplafond van EUR 77.400.000,- voor deze doelgroep opengesteld.

SN
Voor het begrotingsjaar 2004 zijn voor de SN de volgende subsidieplafonds vastgesteld:

EUR 13.500.000,- voor beheerssubsidie, landschapssubsidie en recreatiesubsidie; EUR 50.000.000,- voor subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie voor bos, natuur en landschap binnen begrensde natuurgebieden; EUR 20.000.000,- voor subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie voor bos buiten begrensde gebieden.
In 2004 wordt daarmee een flinke impuls gegeven aan het particuliere natuurbeheer ter realisering van de ecologische hoofdstructuur. Het subsidieplafond voor de SN is ruim 46 miljoen euro hoger dan in 2003.
Tussentijdse evaluatie van Programma Beheer
De evaluatie van Programma Beheer welke dit voorjaar aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft tot een groot aantal regelingswijzigingen in de SN geleid. De belangrijkste veranderingen voor de SN zijn: de SN is voor eigenaren en erfpachters met een pachtcontract van meer dan 25 jaar;
de minimumoppervlakte van een aantal pakketten, waaronder bos, is verlaagd; subsidie functieverandering en inrichtingssubsidie zijn ontkoppeld; een aantal landschapspakketten zijn samengevoegd tot een vereenvoudigd, landschapspakket; de twee recreatiepakketten zijn vervangen door een sterk vereenvoudigd pakket; openstelling van een terrein is nu voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen;
er is een nieuw pakket voor kleine eenheden natuur, die ontwikkeld is om een oude subsidieregeling te kunnen opheffen, het pakket 'Grootschalige natuur' is daarvoor aangepast en heet nu 'Natuurlijke eenheid'.
De belangrijkste veranderingen voor de SAN zijn: vier nieuwe collectieve pakketten voor weidevogelbeheer;
een nieuw pakket faunarand; bij de subsidieaanvraag hoeft in geval van pacht niet meer een 'verklaring van geen bezwaar' van de eigenaar ingediend te worden.
Meer informatie over deze en andere regelingen is te verkrijgen bij Het LNV-Loket, 0800 - 22 333 22 of via www.minlnv.nl/loket.
Voor vragen over gebiedsplannen kan contact worden opgenomen met de provincie of provinciale vestiging van de Dienst Landelijk Gebied.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Zeer grote brand tussen Herkingen en Nieuwe-Tonge

Woensdag 24 april 2019 is er een grote brand uitgebroken aan de Klinkerlandseweg tussen Herkingen en Nieuwe-Tonge. Grote rookpluimen waren in de verre omtrek te zien. Een grote stapel...

Man loopt elektrische schok op tijdens werkzaamheden

In een dok aan de Meester Snijderweg in Stellendam heeft een man een elektrische schok gekregen van een installatie bij een schip. Na de schok zou het slachtoffer drie meter omlaag zijn...

Politie redt hond uit hete afgesloten auto

De politie heeft zondag 21 april 2019 in Ouddorp een ruit in geslagen van een auto om zo een hond te bevrijden. De hete afgesloten auto stond in de volle zon. Volgens de politie dacht de...

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Paasshow en consumentenbeurs in Middelharnis

Traditiegetrouw pakken Automotions Knöps en Tieleman Keukens ook dit jaar in de moderne showrooms uit met een sprankelende keuken- en autoshow in combinatie met een sfeervolle...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...