Het gaat beter met de Flakkeese waterkwaliteit

logo-hdWaterschap Hollandse Delta heeft nog tot 2027 de tijd om te werken aan maatregelen die de waterkwaliteit verbeteren op onder andere Goeree-Overflakkee. Daarmee voldoet het waterschap aan de in Europa gemaakte afspraken om te werken aan gezond water voor mensen, vissen, watervogels en waterplanten.

Hollandse Delta deed in 2013 onderzoek hoe het met het water is gesteld. Er werden onderzoeken uitgevoerd naar o.a. de chemische en biologische toestand van het water. Hiervoor werden de laatst verzamelde gegevens gebruikt. Er werden ook in 2011 al veel gegevens verzameld.

Voor de chemische toestand werd onder andere gekeken of de chemische stoffen, die in het water zijn aangetroffen, de wettelijke normen ervoor overschrijden. Zo'n wettelijke normering geldt bijvoorbeeld voor kwik en sommige gewasbeschermingsmiddelen. 34 Van de onderzochte 41 wateren voldoen aan de wettelijke normering voor chemische stoffen. Een verbetering van de situatie, die o.a. komt door de aanleg van agroranden. Dit zijn stroken landbouwgrond rondom akkers die een buffer vormen tussen het water en de met gewasbeschermingsmiddelen behandelde akkers.

Stikstof en fosfor zijn stoffen die bijvoorbeeld door uitspoeling van landbouwgronden in het water terecht komen. Het zijn planten voedende stoffen die bijvoorbeeld van belang zijn voor het voorkomen van algen. Bij het onderzoek naar de biologische toestand concentreerde het onderzoek zich op het voorkomen van algen, waterplanten, vis en kleine waterdiertjes. Ook op deze punten gaat het beter met het water.

Uit de nu bekend geworden resultaten van de onderzoeken blijkt dat ook voor wat betreft de waterflora en fauna het water opknapt. Dat komt met name door bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het doorspoelen met schoon rivierwater van sloten en plassen en het aanpassen van het maaibeleid van de watergangen. Ook het beheren van de waterstanden met flexibele waterpeilen en de aanleg van vispassages hebben een positief effect op de biologische waterkwaliteit.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze banners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomstenbron die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Help ons door FlakkeeNieuws te whitelisten in je adblocker. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina