Arbeidsinspectie neemt zuivelbranche onder de loep

U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

De Arbeidsinspectie controleert van november tot en met januari de arbeidsomstandigheden in de zuivelindustrie. Onderwerp van inspectie zijn onder meer lichamelijke belasting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen en geluid. Ruim 250 zuivelproducenten krijgen een bezoek, zowel coöperaties als particuliere ondernemingen.

De Arbeidsinspectie bekijkt of de bedrijven beleid voeren op het gebied van arbeidsomstandigheden. Zo moet elke onderneming onder meer beschikken over een risico-inventarisatie, een overzicht van de risico's waaraan werknemers worden blootgesteld. Wat betreft lichamelijke belasting controleert de Arbeidsinspectie of werknemers, bijvoorbeeld: zogenoemde orderpickers, zware lasten op een juiste manier tillen.

Een ander punt van aandacht is de voorlichting en instructie over gevaarlijke stoffen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om reinigings- en desinfectiemiddelen. Ook controleert de Arbeidsinspectie de opslag van deze middelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Verder ziet de dienst erop toe dat werknemers niet blootstaan aan geluidsniveaus van meer dan 85 decibel.
Alle melkfabrieken kunnen een bezoek verwachten en een groot deel van de kaaspakhuizen en bedrijven voor kaasrijping en -verwerking. Als de Arbeidsinspectie situaties aantreft die een ernstig gevaar voor medewerkers kunnen opleveren, legt zij het werk stil. Dit kan gepaard gaan met een boete.

We zien dat je waarschijnlijk software gebruikt die onze reclamebanners ontregelt. Dat vinden we jammer, de enige inkomsten die FlakkeeNieuws heeft zijn namelijk de inkomsten van reclame. Hiervan betalen we o.a. de kosten van de server waarop deze website staat en waardoor je dus het nieuws kan lezen wat je nu wilt lezen. Help ons door FlakkeeNieuws.nl te whitelisten in je adblocker en dus een uitzondering te maken voor deze website. Hartelijk dank!

Terug naar homepagina