U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Nieuw parkeersysteem centrum Middelharnis

Op woensdag 1 februari 2006 wordt het nieuwe parkeersysteem bij het winkelcentrum te Middelharnis van kracht. In de afgelopen periode is het centrum vernieuwd en is er heel wat extra parkeergelegenheid gerealiseerd. Om het gebruik daarvan te stimuleren, heeft de ge-meenteraad besloten bij het winkelcentrum een blauwe zone en in een aantal woonstraten ten zuiden van de winkeldijk een zone voor vergunninghouders in te voeren.

Blauwe zone
Een blauwe zone - ook wel parkeerschijfzone genoemd - is bedoeld om de auto voor kor-te tijd te parkeren. Binnen deze zone mag alleen worden geparkeerd op plaatsen waar dit door middel van een blauwe streep is aangegeven. Daarbuiten is parkeren verboden. Op deze plaatsen mag overigens alleen worden geparkeerd als gebruik wordt gemaakt van een par-keerschijf. Zo’n schijf kan voor een gering bedrag bijvoorbeeld bij de ANWB-VVV worden aangeschaft.

De parkeerduur is bepaald op maximaal 1½ uur. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat de-ze tijd voor het merendeel van de bezoekers aan het winkelcentrum voldoende is. De maxi-maal toegestane parkeerduur is op de verkeersborden aan het begin van de blauwe zone af te lezen. Kan dan niet langer bij het winkelcentrum worden geparkeerd? Jawel. Voor bezoe-kers die langer dan 1½ uur willen parkeren, zijn ten noorden van de winkeldijk twee grote parkeerplaatsen beschikbaar. Dat zijn de parkeerplaatsen aan het eind van de Joost van de Vondellaan en op het Spui. Daar kan voor onbepaalde duur worden gepar-keerd. Door mid-del van de borden ‘langparkeren centrum’ op de verschillende toegangs-wegen wordt naar deze parkeerplaatsen verwezen. Welke parkeergelegenheid u ook kiest, voor alle plaatsen geldt dat het parkeren gratis is.

De blauwe zone is vooral bedoeld om het parkeren tijdens de winkeltijden te regelen. Daar-om is de werking ervan beperkt van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur én op koopavonden van 17.00 tot 21.00 uur. Ook deze informatie is op de verkeers-borden aan het begin van de zone aangegeven.

Parkeerzone voor vergunninghouders
Door de toenemende parkeerdruk in het centrum, parkeren steeds meer bezoekers van het winkelcentrum hun auto in de aangrenzende woonstraten. Daarbij wordt regelmatig op de trottoirs geparkeerd. Dit levert niet alleen vervelende, maar soms ook verkeersonveili-ge si-tuaties op. De hoge parkeerdruk zorgt bovendien voor een verslechtering van de woonkwali-teit. Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken, is in een aantal woonstraten ten zuiden van het winkelcentrum een parkeerzone voor vergunninghouders ingesteld. Met in-gang van 1 februari 2006 mogen in principe dus alleen bewoners (die een parkeervergun-ning bezitten) binnen de zone parkeren. Vanaf dit moment mag niet meer op de trottoirs worden geparkeerd.

Ook de zone voor vergunninghouders geldt uitsluitend van maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur én op koopavonden van 17.00 tot 21.00 uur.

Gaat u op visite bij een bewoner binnen één van de zones, dan kunt u uw auto daar alleen (langer) parkeren wanneer u via deze bewoner een dagdeelkaart voor bezoekers ontvangt. Deze kaarten gelden als tijdelijke ontheffing van het parkeerregime en kunnen uitsluitend door bewoners - gevestigd binnen de zones - worden aangeschaft. Een dagdeelkaart is een kraskaart die de bezoeker zelf geldig moet maken. Daartoe moeten de vakjes achter de dag, de datum, de maand en het dagdeel waarop wordt geparkeerd worden weggekrast.

Ondernemers
Het nieuwe parkeersysteem heeft ook consequenties voor ondernemers gevestigd buiten de parkeerzones. Moet u in een woonstraat binnen de zone voor vergunninghouders werk-zaamheden verrichten of heeft u daarvoor binnen de blauwe zone langer dan 1½ uur nodig, dan heeft u daar een parkeervergunning voor nodig. Er zijn drie soorten parkeervergunnin-gen, te weten doorlopende vergunningen, dagvergunningen en vergunningen voor één week. Ook personen die in de medische of maatschappelijke hulpverlening werkzaam zijn en binnen de parkeerzones soms meerdere kortdurende bezoeken per dag moeten afleggen en/of in spoedeisende situaties oproepbaar zijn, komen voor een parkeervergunning in aan-merking. Ook voor deze doelgroep zijn er drie soorten parkeervergunningen beschikbaar.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliƫntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...