U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

ISGO: Project jachthavens op Goeree-Overflakkee

Eén van de projecten die de milieuafdeling van het ISGO uitvoert, betreft het project jachthavens en –werven op Goeree-Overflakkee. Vorig jaar zou het project Jachthavens en jachtwerven worden uitgevoerd.

Dit project was grotendeels gericht op het gebruik van toegestane “antifoulingverf”. Dit is een soort verf met een bestrijdingsmiddel om vuil en aangroei tegen te gaan. Het project is niet doorgegaan, omdat na een gerechtelijke procedure, aangespannen door de verenigde verffabrikanten, koperhoudende antifouling toch niet werd verboden. Over het gebruik hiervan bestaat nu nog steeds onzekerheid. Concreet houdt dit in dat er tot nu toe geen controles op dat aspect zijn uitgevoerd.

Dit jaar wordt het project jachthavens en jachtwerven wel uitgevoerd waarbij de nadruk nu ligt op de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer en in het kader van de Wet ver-ontreiniging oppervlaktewater. De coördinatie van het project is in handen van het ISGO. Om zoveel mogelijk milieurendement te krijgen en goed om te gaan met bevoegdheden en handhavingstrategieën wordt samengewerkt met het Zuiveringsschap, Rijkswaterstaat en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). De controles hebben plaats gevonden van medio april tot juli 2004.

Bij een jachthaven spelen diverse milieuaspecten een rol, zoals de opslag van chemicaliën, gasflessen, oliën e.d., een afleverstation voor brandstoffen, de aanwezigheid van voldoende gekeurde blusmiddelen en de aanwezigheid van een afspuitplaats met goed werkende olie/slibafscheider. Tevens komen er veel afvalstromen vrij, zoals afgewerkte olie, bilge-water (olie en oliehoudend water afkomstig uit de vaartuigen), accu’s, koelvloeistof, vuilwater en huishoudelijke afvalstromen.

De grotere jachthavens zijn momenteel in het bezit van een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer. In de toekomst zou de huidige milieuvergunning kunnen worden vervan-gen door het Besluit Jachthavens Milieubeheer. Momenteel is het Besluit jachthaven milieu-beheer nog in de ontwerpfase. Het Besluit is gebaseerd op de Wet milieubeheer en op de Wet op de openluchtrecreatie, waarbij het dus gaat om milieubescherming, hygiëne, ge-zondheid en veiligheid.

De milieuproblemen die zich voordoen bij jachthavens en –werven staan bij de verschillende instanties hoog op de agenda. Door de samenwerking met de verschillende handhavings-partners wordt gestreefd naar een efficiënte en effectieve handhaving van de Wet milieube-heer en de Wet verontreiniging oppervlaktewater, wat uiteindelijk resulteert in een hogere kwaliteit van de leefomgeving in de regio.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...