Ziekenhuis Dirksland beloont Patiëntvriendelijkheid

Foto

Op initiatief van de Cliëntenraad Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis beloont het ziekenhuis in Dirksland een verpleegkundige, medewerker, arts of vrijwilliger die het afgelopen jaar het meest patiëntvriendelijk gehandeld heeft. Deze keuze wordt gemaakt door de patiënt die het afgelopen jaar in het ziekenhuis heeft gelegen of de polikliniek heeft bezocht.

Ook kunnen medewerkers een collega voordragen. Dit initiatief -om een prijs voor patiëntvriendelijkheid beschikbaar te stellen- is door de Raad van Bestuur voorzien van een forse financiële bijdrage. Maar liefst 5.000 euro ontvangt de afdeling van de winnaar die zich onderscheiden heeft in aantoonbare patiëntvriendelijkheid. De winnaar zelf krijgt een persoonlijk cadeau als herinnering uitgereikt.

Deze nieuwe Paulina van Weel Patiëntvriendelijkheidsprijs wordt - als het aan de cliëntenraad ligt- vanaf 2009 in ieder lustrum uitgereikt aan degene die een aantoonbare medische prestatie heeft geleverd in het belang van de patiënt. Ook aantoonbare verdiensten, zoals vernieuwende zorgverlening vanuit het perspectief van de patiëntenzorg -zoals een geslaagde lobby voor subsidies en donaties- kunnen genomineerd worden. Verder komt degene die een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het welzijn van patiënten in aanmerking voor het winnen van de prijs. Jan Lagendijk, voorzitter van de Cliëntenraad: "De Cliëntenraad van het Van Weel Bethesda Ziekenhuis behartigt de belangen van de cliënten van dit ziekenhuis en de klantvriendelijkheid is daar een belangrijk onderdeel van. En omdat patiënten zelf aan den lijve die cliëntvriendelijkheid al dan niet ervaren, willen we de patiënt zelf ook tijdens dit lustrum de kans geven zich hierover uit te spreken. Vandaar ons initiatief". De jury bestaat uit 5 leden en een secretariaat. De voorzitter van de jury is lid van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis. Verder beoordelen een lid van het Landelijk Patiëntenplatform en twee leden van de Cliëntenraad de nominaties.

"Onze medewerkers", aldus Paul van der Velden, medisch lid van de Raad van Bestuur, "zijn dagelijks anoniem bezig met het meest fantastische werk dat er is: de zorgverlening aan mensen. En daarbinnen zijn er extra gedreven medewerkers die topprestaties leveren maar zelf vinden dat zij normaal hun werk doen".
Alleen al daarom vindt de Raad van Bestuur het initiatief van de Cliëntenraad er één om te honoreren. De procedure is als volgt: alle patiënten die in het ziekenhuis verblijven, de polikliniek bezoeken of ooit patiënt in het ziekenhuis zijn geweest kunnen 'hun' favoriete verpleegkundige, arts, medewerker of vrijwilliger met redenen omkleed voordragen. En natuurlijk kunnen naast patiënten ook medewerkers een collega voordragen. Aan de hand van de meest aansprekende prestatie kiest de jury de winnaar. De voorwaarden kunt u in de weekbladen van de lokale media van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten terugvinden; op de website http://www.zhsdirksland.nl/ kunt u een digitale voordracht doen. Verder is er een aantal posters met bijbehorende flyers beschikbaar, waarvan u het deelnameformulier kunt invullen. Die formulieren vindt u onder andere bij de receptie van het ziekenhuis. 

Door dit mooie initiatief van de cliëntenraad krijgt de Raad van Bestuur de kans om iemand die zich buitengewoon heeft onderscheiden extra in het zonnetje zetten. Dit doet de Raad door de afdeling van de winnaar te belonen met een geldbedrag. Van dit bedrag kan een lang gekoesterde - in overleg met de winnaar te benoemen - patiëntgerichte hartenwens voor de afdeling waar de winnaar werkzaam is in vervulling gaan, om daarmee alle patiënten nóg beter van dienst te kunnen zijn.