Actie GO Groen, gewoon doen van start

Foto

Op dinsdagmiddag 15 september 2015 heeft wethouder Daan Markwat het startschot gegeven voor de actie 'GO groen, gewoon doen'. Met deze actie hoopt de gemeente de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Zwerfafval is op diverse plaatsen op Goeree-Overflakkee bij veel mensen een doorn in het oog, bijvoorbeeld op de weg tussen Middelharnis en Den Bommel en nabij het Dirkslandse Sas. Om een schonere leefomgeving te realiseren heeft de gemeente samen met initiatiefneemster Ria van Middelkoop een team van 33 vrijwilligers bereid gevonden hier een steentje aan bij te dragen.

Zij zullen als 'supporters' van deze actie, gekleed in een opvallend geel hesje, met een grijper en een afvalzak de straat op gaan om de gemeente weer schoon te krijgen. De materialen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Goeree-Overflakkee. Daan Markwat: "Mensen moeten elkaar bewust maken van het feit dat het niet normaal is rommel in de omgeving te gooien. De verantwoordelijkheid van het afvalprobleem ligt bij de mensen zelf. Sanctioneren heeft weinig zin, op heterdaad betrappen is vrijwel onmogelijk. We geloven er veel meer in dat de mindset van de mensen moet worden aangepast, zodat het weer normaal wordt rommel weg te gooien in een afvalbak. Dit betekent ook dat mensen elkaar erop moeten aanspreken en zelf het goede voorbeeld zullen moeten geven."

Naast het team van vrijwilligers zullen er permanente werkervaringsplaatsen worden gecreëerd. Tevens wordt samengewerkt met diverse scholen in de omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat er twintig blikvangers zullen worden geplaatst langs fietspaden waar nu veel zwerfafval te vinden is. Er zijn ook andere organisaties bij betrokken waaronder waterschappen, Staatsbosbeheer, Natuurmomenten en Nederland Schoon. En er zijn nog meer acties te verwachten, in het voorjaar in samenwerking met verschillende scholen tijdens de Landelijke Opschoondag van Nederland Schoon en in juni zullen de stranden afvalvrij worden gemaakt.

Door Hilbert van Bennekom