Alle leerlingen geslaagd voor Verkeersexamen

Op 4 en 6 juni 2013 werd in Dirksland, Herkingen en Melissant het praktisch Verkeersexamen voor groep 7 van het basisonderwijs georganiseerd. Het praktisch Verkeersexamen werd afgenomen op alle vijf de basisscholen. In totaal deden er 119 leerlingen mee aan het praktisch Verkeersexamen. Zij zijn allemaal geslaagd, 36 leerlingen wisten de route zelfs foutloos te rijden.

Het schriftelijk examen werd, gelijktijdig met de andere basisscholen in Nederland, gehouden op donderdag 18 april 2013. Aan het schriftelijk examen deden 117 leerlingen mee en ook voor het schriftelijk examen zijn ze allemaal geslaagd, 3 leerlingen maakten het schriftelijk examen foutloos. De verkeersexamens werden georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Dirksland. Aan het praktisch examen werd medewerking verleend door ouders van de deelnemende scholen en de politie.

Over het gehele examen gemeten waren er goede resultaten voor Wendy Visser van OBS De Inktvis in Dirksland en Laurens Verburg, Jetske de Groot, Lucas Lugtenburg en Kevin Vis van CBS Prins Maurits in Dirksland met slechts één fout. Daarnaast een eervolle vermelding voor Martijn van der Valk van CBS Prins Maurits in Dirksland die alleen aan het praktisch examen deelnam en dat foutloos deed. Allen ontvingen zij namens Veilig Verkeer Nederland afdeling Dirksland een cadeaubon uit handen van de voorzitter van de afdeling Dirksland, de heer Jan de Vries. Alle deelnemers ontvingen naast het diploma een sleutelhanger van VVN.

Het beste gemiddelde resultaat per groep voor het schriftelijk examen werd gehaald door de 23 leerlingen van groep 7C van CBS Prins Maurits in Dirksland met een gemiddelde score van slechts 2,13 fouten voor het theoretisch examen.

Voorafgaand aan het praktische gedeelte werden de fietsen gekeurd. Hierbij viel het op, dat in een groot aantal gevallen de zijreflectie ontbrak. Dit was vooral het geval bij de crossfietsen. Daarnaast waren bij enkele fietsen de remmen niet in orde, ontbraken er bellen, was er sprake van gladde banden en ontbraken de reflectoren in de trappers. Van de 119 gekeurde fietsen waren er 32 niet in orde. Op de ouders wordt een beroep gedaan er voor te zorgen dat de fietsen van de kinderen in een goede staat verkeren. Bijna alle punten zijn tegen geringe kosten te verhelpen.