De heer van Ree benoemd tot Ridder

Op maandag 26 april 2010 kreeg de heer Van de Ree, een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) van burgemeester Heijkoop van de gemeente Oostflakkee opgespeld.

De heer Van de Ree is sinds 1986 raadslid voor de VVD van de gemeente Oostflakkee. Van 1982 tot en met 1986 en van 1990 tot en met 1994 heeft hij de functie van wethouder vervuld. Sinds april 2010 is de heer Van de Ree wederom wethouder. Hiermee eindigt automatisch zijn raadslidmaatschap.

De heer Van de Ree heeft tevens de volgende functies vervuld:

van 1974 tot en met 1982  lid Kamer Centrale VVD Dordrecht
van 1979 tot en met 1989  secretaris van de Watersportvereniging Ooltgensplaat
van 1989 tot en met 2007  voorzitter van de VVD Oostflakkee
van 1996 tot en met 2002  bestuurslid van het Opleidings Centrum Holland Zeeland
van 2002 tot en met heden  lid van de raad van Toezicht Edudelta Onderwijsgroep

Dit alles was voor het Kapittel voor de Civiele Orden voldoende reden om de heer Van de Ree te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.