Dorpsplan voor Nieuwe-Tonge en Battenoord

Net als een aantal andere kleine kernen op Goeree-Overflakkee werken inwoners van Nieuwe-Tonge en Battenoord samen met de gemeente aan een dorpsplan ter verbetering van de leefbaarheid. Op 12 mei 2009 wordt dit dorpsplan aan de bewoners voorgelegd.

Na de bewonersbijeenkomst op 28 oktober 2008 is de werkgroep 'Nieuwe-Tonge in bloei' aan de slag gegaan met alle wensen van de inwoners. De werkgroep bestaat op dit moment uit 15 mensen en vertegenwoordigt de bewoners en ondernemers van deze kleine kern. Zij hebben een bijdrage geleverd aan het dorpsplan dat uit een groot aantal uiteenlopende onderwerpen bestaat. Dit heeft geresulteerd in een voorlopig dorpsplan voor Nieuwe-Tonge en Battenoord. "Na een redactieslag vormt het wensenlijstje nu een interessant beeld van wat er leeft in Nieuwe-Tonge en Battenoord en kunnen we nu spreken van een dorpsplan", zegt Esther van Halteren, voorzitter van de werkgroep.

"Op initiatief van de gemeente Middelharnis en met ondersteuning van de Zuid-Hollandse Vereniging Kleine Kernen behandelen we een aantal belangrijke onderwerpen die van belang zijn voor onze huidige leef-, woon- en werkomgeving. Maar we kijken ook naar de toekomst van ons dorp" aldus Van Halteren. Het dorpsplan bevat een weergave van de geschiedenis van het dorp en de omgeving, geeft een beeld van haar activiteiten, behandelt gewenste veranderingen en streeft ernaar aan te sluiten op de wensen van de bewoners en ondernemers van deze kleine kern. "Nieuwe-Tonge wil bloei. Ook voor de toekomst", geeft Van Halteren aan.

Vanuit de werkgroep is tevens een redactie gevormd voor een eigen krant Nieuwe-Tonge in bloei. Omdat na een uitgebreide inventarisatie bleek dat bepaalde groepen bewoners niet op de hoogte zijn van de veelheid aan activiteiten in het dorp. Vaak zijn kerkelijke initiatieven niet bekend bij de niet-kerkelijken en soms weet men alleen wat op de ene basisschool gebeurd en niets van de andere. En wat te denken van al die ondernemers die vanuit een klein dorp een bloeiend bedrijf kunnen runnen. Op 25 april 2009 brengt de eerste editie van de krant voor Nieuwe-Tonge en Battenoord daar verandering in.