Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Blauwalg aangetroffen in havens van Ooltgensplaat

Foto

In de haven van Ooltgensplaat en de Galathese haven is er recentelijk een blauwalguitbraak geconstateerd. Als voorzorgsmaatregel heeft de gemeente de sluisdeuren bij Ooltgensplaat gesloten en wordt er intensief geschut, zo'n 3 tot 4 keer per dag. Hiermee tracht de gemeente verdere verspreiding van blauwalg te voorkomen.

Blauwalg, een type bacterie, gedijt vooral in stilstaand water tijdens warme en rustige periodes. Onder deze omstandigheden kan de algenpopulatie snel groeien, wat resulteert in drijflagen op het wateroppervlak. Helaas kunnen deze drijflagen giftige stoffen bevatten die schadelijk zijn voor zowel mens als dier. De herkenbare blauwe of groene gloed over het water wijst op de aanwezigheid van blauwalg.

Om de veiligheid van zwemmers te waarborgen, wordt benadrukt dat zwemmen alleen wordt aangeraden op officiële zwemwaterlocaties. Een volledige lijst van deze locaties is te vinden op https://bit.ly/3sgK1o1, een gezamenlijk initiatief van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. Hier wordt tevens actuele informatie over de waterkwaliteit verstrekt.

Melding doen
De watergangen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee zijn in het beheer bij verschillende partijen. Ziet u blauwalg op andere plaatsen? Meld het dan bij de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 0187 of maak een melding in de Fixi app. De gemeente zorgt vervolgens dat uw melding bij de juiste partij wordt neergelegd of treft waar nodig zelf maatregelen.