Inspectie geeft compliment aan Van Weel-Bethesda voor infectiepreventie

logo-curamareDe Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in het voorjaar en zomer van 2015 vijfentwintig ziekenhuizen bezocht om de infectiepreventie te controleren. Slechts twee ziekenhuizen hebben de infectiepreventie op orde, waarvan Het Van Weel-Bethesda er een van is.

Patiëntveiligheid is sinds jaar en dag een van de belangrijkste speerpunten van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Jaarlijks staat het ziekenhuis zelfs een week lang extra stil bij patiëntveiligheid tijdens de week van de patiëntveiligheid. Een van de onderdelen van patiëntveiligheid is infectiepreventie. Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis hecht grote waarde aan infectiepreventie en doet er alles aan om infecties te voorkomen. Regelmatig geeft het ziekenhuis informatie over het toepassen van de kledingvoorschriften aan alle medewerkers met patiëntcontact. Daarnaast zijn overal in het ziekenhuis desinfectiepompen en instructies te vinden hoe goede handhygiëne toe te passen. Hier kunnen zowel medewerkers als patiënten en bezoekers gebruik van maken.

Infectiepreventie houdt nog meer in. Bijvoorbeeld risico-inventarisatie. Het is belangrijk een goede inschatting te maken hoe groot de kans is dat patiënten resistente bacteriën zoals MRSA bij zich dragen en dit goed te registeren. Maar ook de wijze van schoonmaken en de registratie van schoongemaakte kamers is belangrijk om de verspreiding van micro-organismen te verkleinen.

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is trots dat zij een van de twee ziekenhuizen is waar infectiepreventie op orde is en ziet het compliment van IGZ dan ook als blijk van waardering voor de inzet van alle medewerkers.