Meerderheid gemeente Goedereede wil zelfstandig blijven

Op 31 maart 2009 presenteerde de commissie Schutte een rapport over de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee. De commissie Schutte laat de gemeenteraden op Goeree-Overflakkee de keuze uit twee mogelijkheden. Ze moeten vóór 15 juni 2009 kiezen tussen zelfstandig blijven met een vergaande vorm van samenwerking of een fusie tot één gemeente.

De gemeenteraad van Goedereede koos er voor een enquête onder de inwoners uit te schrijven. Op 13 mei zond de gemeente een brief en een enquêtekaart naar alle 8880 kiesgerechtigde inwoners. Daarmee konden zij de voorkeur kenbaar maken voor één van de twee varianten. De enquêtecommissie maakte op vrijdag 29 mei 2009 de uitslag van de enquête bekend: 61,9% van de inwoners zond de kaart terug. Daarmee is de uitslag van de enquête geldig. 4.825 inwoners (88,9%) kiezen voor zelfstandig blijven met een vergaande vorm van samenwerking met de drie andere gemeenten op het eiland. 601 inwoners (11,1%) geven de voorkeur aan één gemeente op Goeree-Overflakkee. Een overgrote meerderheid van de inwoners van de gemeente Goedereede wil dus dat de gemeente Goedereede zelfstandig blijft.

Er is op 3 juni 2009 een raadsvergadering waarin de gemeenteraad van Goedereede zijn keuze maakt voor één van de twee bestuurlijke modellen. De gemeenteraad heeft aangegeven de voorkeur van de inwoners zwaar te laten meewegen in zijn keuze. De raad zal de commissie Schutte vóór 15 juni 2009 schriftelijk op de hoogte stellen van haar keuze.