Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Miljoeneninvestering voor wonen, werken en leven

Foto

De regio Zuid-Hollandse Delta, waar ook Goeree-Overflakkee toe behoort, krijgt van het Rijk een groot bedrag om te investeren in de kwaliteit van wonen, werken en leven in de regio. Dat is onlangs in de ministerraad besloten. De gemeente diende afgelopen najaar een gezamenlijke aanvraag in voor deze zogenaamde Regio Deal, samen met de Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en het Recreatieschap Voorne-Putten. Die aanvraag is nu toegekend. De gemeenten, ondernemers en onderwijs uit de regio investeren in totaal tien miljoen euro, dat via de Regio Deal wordt verdubbeld.


Het geld van de Regio Deal wordt ingezet om toekomstgericht leren en werken te stimuleren en om de leefomgeving meer duurzaam te maken. In 2020 was er al een soortgelijke Regio Deal. Toen werden al plannen ontwikkeld, die leidden tot succesvolle projecten. Inmiddels staan er nieuwe ondernemers klaar om te investeren in economische en ecologische projecten voor een duurzame toekomst, zoals bij Hofstede Lust & Last in Sommelsdijk, waar mede dankzij een bijdrage uit de Regio Deal een voedselbos wordt aangelegd.

Met de Regio Deal willen de gemeentes en samenwerkingspartners zorgen voor een toekomst waarin het nog steeds aantrekkelijk blijft om in de regio te wonen, werken en leven, ondanks uitdagingen als de vergrijzing, arbeidsmarktvraagstukken, de energietransitie en de landbouwtransitie. De eerste concrete plannen liggen dus al klaar, maar nieuwe projecten kunnen nog worden ingediend bij de Regio Zuid-Hollandse Delta.