OBS De Molenvliet voor één week 'Millriverschool'

Foto

Afgelopen week (week 22-2009) stond het werken op OBS De Molenvliet in Stad aan 't Haringvliet in het teken van Engels en Engeland. Elke dag was er een gezamenlijke activiteit, bij de meeste activiteiten waren de ouders betrokken en ook andere belangstellenden waren welkom.

Zo was er een spraakverwarrende opening door de leerkrachten, een doorlopende videovoorstelling van lessen in 't Engels, open lessen in 't Engels voor de groepen 1 t/m 4, een echte High Tea en een toneelafsluiting, geheel in 't Engels. Leerlingen hebben gepraat, gezongen, getekend en op allerlei manieren is Engeland aan bod gekomen. Een week om met plezier op terug te kijken: 'Yes, we did it!'