Oefening helikopters van Defensie op woensdag op 5 oktober

Foto

Op woensdag 5 oktober 2022 trainen helikopters van het Defensie Helikopter Commando samen met de Luchtmobiele Brigade onder andere in gemeente Goeree-Overflakkee tijdens de oefening Joint Falcon. Het doel van de oefening is om de samenwerking tussen lucht- en grondeenheden te trainen.

Zowel op het gebied van commandovoering als inzet. Chinook en Cougar transporthelikopters zetten grondtroepen af en halen de troepen weer op. Apache gevechtshelikopters bewaken gedurende de oefening het luchtruim. Het gezamenlijk optreden vindt plaats vanaf het einde van de ochtend tot en met het begin van de middag.

Informatie en meldingen vliegbewegingen
Defensie bereidt militaire oefeningen graag zorgvuldig voor, zo ook militaire vluchten. Dat is belangrijk voor alle vliegende eenheden van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook voor de omgevingen waarin defensie oefent. Vliegbewegingen worden zoveel als mogelijk gespreid over de diverse oefengebieden in Nederland. Alle laagvliegroutes- en gebieden van defensie vindt u terug op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen/geluidhoeveelheid-en-vlieghoogten/.

Er vinden ook oefeningen plaats in het buitenland om het geluid en de belasting voor leefomgevingen te spreiden. Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

Meer informatie en vragen
Op luchtmacht.nl/vliegbewegingen leest u meer informatie over vliegbewegingen en oefeningen. Voor actuele informatie kunt ook kijken op Twitter: @dhcluchtmacht en @Kon_Luchtmacht. Eventuele hinder die u ervaart kunt u op de Defensie website melden via een online klachtenformulier.