Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Foto

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van onkruid op stoepen, straten en pleinen. Doel is een veilige en schone woon- en leefomgeving.

De gemeente is trots op haar groen, maar niet als het gaat om onkruid op verharding. Dit is niet mooi en kan leiden tot gladheid en verstopping van het riool. Het is een taak van de gemeente om overmatig onkruid te verwijderen en samen met inwoners voor een veilige en schone woonomgeving te zorgen.

Onkruidbestrijding op milieuvriendelijke wijze
De gemeente bestrijdt de onkruidgroei op verhardingen al enkele jaren met hete lucht, heet water en borstels. Zo gaat de gemeente het onkruid op een milieuvriendelijke wijze te lijf. De gemeente begint op plaatsen waar het onkruid al boven de grond komt. De onkruidbestrijding, maar zeker ook de groeisnelheid van het onkruid, is afhankelijk van het weer.

Helpt u een handje?
Inwoners kunnen zelf een handje helpen om hun woonomgeving onkruidvrij te houden. Dit kan door regelmatig de stoep te vegen en de rijbaan en parkeervakken zoveel mogelijk vrij te houden als het onkruid wordt bestreden of de veegwagen langskomt.

Melding doorgeven
Ervaart u overlast van onkruid op verharding? Meld dit bij de gemeente via een ‘melding openbare ruimte’ op de website www.goeree-overflakkee.nl of telefonisch via 14 0187.  

DeltaFiber