Open dag inloophuis de Boei goed bezocht

Foto behorende bij Open dag inloophuis de Boei goed bezocht
Foto behorende bij Open dag inloophuis de Boei goed bezocht
Foto behorende bij Open dag inloophuis de Boei goed bezocht

Inloophuis de Boei Goeree-Overflakkee heeft het 10-jarig lustrum gevierd met een feestelijke open dag. Het inloophuis biedt lotgenotencontact, een luisterend oor, informatie en steun voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. In het 10-jarig bestaan wisten veel (ex)patiënten, die hier gasten genoemd worden, het inloophuis aan de Dijkstelweg in Ouddorp te vinden.

Op deze open dag was sprake van vele ontmoetingen tussen oude en nieuwe gasten, donateurs, sponsoren en belangstellenden. Bestuursvoorzitter Wim Bron wees in zijn toespraak op de belangrijke functie die het inloophuis heeft op gebied van geestelijke gezondheidszorg. Veel (ex)patiënten ervaren tijdens of na hun ziekte problemen met het functioneren op gebied van werk, relaties en gezondheid. Hierover praten met elkaar en deskundige gastvrouwen helpt en brengt mensen verder.

Coördinator Jantine van Barneveld wees erop dat mensen het vaak moeilijk vinden om de eerste keer de drempel over te gaan. Men vindt het moeilijk om aandacht te vragen voor de problemen die ondervonden worden door de ziekte. Na een eerste ontmoeting bij de Boei, volgen er vaak meer. Ze doet een oproep aan alle naasten van (ex)kankerpatiënten om hen de weg te wijzen. Er wordt zeker niet alleen over ziek-zijn gesproken, maar juist ook veel gelachen.

In de tuin van 'de Overkant' te Ouddorp alwaar het inloophuis haar domicilie heeft, is ter ere van het lustrum een boom geplant. Marja den Eerzamen mocht als oprichtster van inloophuis Goeree-Overflakkee en coördinator van het eerste uur deze taak op zich nemen. De Boei GO bedankt alle sponsoren die deze dag mogelijk gemaakt hebben. Meer informatie vindt u op www.deboeigo.nl of via Facebook: de Boei Goeree-Overflakkee.