Politieke gastles op Prins Maurits Dirksland

Namens de SGP-Jongeren gaven Niek Bakker, beleidsadviseur bij de SGP-Jongeren, en Marco in 't Veld, voorzitter van de SGP-Jongeren Flakkee, een gastles aan groep acht van de Prins Mauritsschool in Dirksland. Onder de titel 'Regeren doe je zo!' besprak hij onder andere de taak van de gemeenteraad, werd er gediscussieerd over de zondagsrust en werd er stilgestaan bij de christenvervolging in Nigeria.

Aan de leerlingen van groep acht werd uitgelegd dat mensen niet zélf over alles kunnen beslissen. Nee, elke vier jaar kiezen de mensen een paar mensen uit die dat voor vier jaar mogen doen. De gekozen mensen zijn lid van een bepaalde partij en zitten bij elkaar in de gemeenteraad.

In die gemeenteraad discussiëren de leden van de verschillende partijen met elkaar over de plannen van de wethouders. Ook op de Prins Mauritsschool werd flink gediscussieerd: Wat vind jij? Mogen de winkels op zondag open of niet? "Nee", zegt de één, "je moet de zondag als rustdag houden." En: "Je kunt toch niet altijd werken?" "Ja", zegt een ander, "maar op vakantie in Frankrijk zijn de winkels wel open. Daar kun je je vergeten boodschappen tenminste op zondag nog halen." "Inderdaad", vervolgt een derde, "in een vrij land moet je toch op zondag kunnen winkelen?"

De leerlingen zagen hoe Kees van der Staaij in gesprek was met door terroristen beschoten christenen in Nigeria. Daarna schreven de leerlingen (in het Engels) een bemoediging op verschillende kaartjes die verspreid zullen worden in Nigeria. Ook werd afgesproken voor deze mensen te bidden.

DeltaFiber