Werkgroep Nieuwe-Tonge in bloei! krijgt nieuwe voorzitter

Werkgroeplid Arie Graafland van de 'Werkgroep Nieuwe-Tonge in bloei!' neemt de voorzittersrol van Esther van Halteren over. De werkgroep, van wisselende samenstelling maar met een vaste kern van ongeveer 15 mensen, is actief sinds begin 2009 en zet zich in voor de toekomst van Nieuwe-Tonge.

"Het wordt tijd om het stokje over te dragen. Ondanks dat we, met de komende samenvoeging van gemeenten op het eiland, in een interessante en voor ons mogelijk gunstige periode terecht komen, is het goed dat men na bijna drie jaar eens een ander gezicht ziet. Zo kan ik mijn pijlen op andere doelen richten." verklaart Esther haar beslissing. Esther van Halteren, zelfstandig ondernemer en communicatieadviseur, is sinds het najaar 2009 actief voor de werkgroep als voorzitter en woordvoerster en betrokken bij diverse onderwerpen waar het leefbaarheid en burgerparticipatie in een kleine kern als Nieuwe-Tonge aangaat.

Een goede tijd voor verandering
De werkgroep merkt dat in het proces naar één gemeente, de gemeente Middelharnis op dit moment zeer open staat voor reflectie op eigen denken en handelen. De afgelopen maanden zijn werkgroepleden herhaaldelijk in de gelegenheid geweest de samenwerking met de gemeente te evalueren in open en informele gesprekken met wethouder Van Doorn, buurt- en kerngericht medewerker Alize Mulder en bijvoorbeeld de heer Van der Velde (hoofd afdeling Gebiedszaken). Van der Velde is lid van de Expertgroep Gemeentelijke Herindeling namens de gemeente Middelharnis en heeft meegewerkt aan het plan van aanpak Herindeling en een Visiedocument voor de nieuwe organisatie.

Een dorp levend houden
Arie Graafland, in het dagelijks leven werkzaam bij de politie in Zeeland, woont met zijn vrouw en twee honden aan de Zuiderlijke Achterweg. Hij is sinds begin 2010 actief in de werkgroep en wil zich de komende jaren vooral richten op het verder stimuleren van het eigen initiatief van de inwoners van Nieuwe-Tonge om meer zeggenschap over de eigen leefomgeving te krijgen. "Burgerparticipatie is niet voor niets in het leven geroepen."aldus Arie. "Als de overheid zich steeds verder terugtrekt, de budgetten krimpen en wij ons dorp levend willen houden, zullen we daar als inwoners zelf ook meer aan moeten doen. We zullen elkaar daarbij hard nodig hebben en naar partners moeten zoeken die ons helpen met het realiseren van onze wensen. Daarnaast is het goed dat onze volksvertegenwoordigers zich meer betrokken gaan voelen bij de kleine kernen. De afstand tussen burger, beleidsmedewerker en raadslid zou verkleind moeten worden. Daarin zie ik voor mijzelf een taak." motiveert Arie. "Esther en ik trekken nog wel een tijdje samen op zodat ik gebruik kan maken van haar grote netwerk".

Kennis, ervaring en betrokkenheid essentieel
De werkgroep kan niet zonder mensen die zich betrokken voelen met het dorp; mensen die met hun kennis en ervaring gedurende een langere of kortere tijd over bepaalde onderwerpen willen buigen. "We hebben het dan over onderwerpen als jongeren en kinderen, wonen en leefomgeving, duurzaamheid en milieu, toerisme en recreatie of ondernemen. Zijn er zaken waar u verandering in wilt brengen, laat het ons weten." roept Arie Graafland als nieuwe voorzitter op. "Samen staan we sterker en als werkgroep hebben we de afgelopen jaren al veel bereikt. Dat is niet altijd zichtbaar voor iedereen maar we doen er inmiddels wel toe."

Dorpskrant
De redactie van de Dorpskrant Nieuwe-Tonge in bloei! zoekt per direct nieuwe redactieleden; mensen die zich willen inzetten voor het voortbestaan van het populaire en informatieve seizoenskrantje. Vind je stukjes schrijven of foto's maken leuk, ben je goed in het werven van sponsoren of is de rol van redactielid je op het lijf geschreven? Neem dan contact op met Martine Soeters-Wassenaar; dorpskrant@nieuwetongeinbloei.nl of bel 06-38925238.