Nu op de radio: Ons Eiland, Altijd Dichtbij

Terug naar agenda overzicht...

Studium Generale Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap

zaterdag 07-10-2023 09:30 uur

Op 7 oktober 2023 wordt er voor de regio Zuid-West Nederland van 9:30 tot 12:30 uur in het Hervormd Centrum De Hoeksteen, aan de Ring 13, 3241 CR te Middelharnis, een start gemaakt met de cursus Studium Generale uitgaande van de Stg TVG. Het jaarthema is "Klimaat, duurzaamheid en rentmeesterschap", welk thema in acht maandelijkse lessen zal worden behandeld.

Maak kennis met deze cursus. De cursus staat open voor zowel oud cursisten als belangstellenden. U bent van harte welkom. Belangrijke vragen bij dit thema zijn:
-    Wat betekent de belijdenis dat de aarde van de Heere is voor onze omgang met de aarde;
-    Wat betekent geschapen te zijn als rentmeesters van de aarde;
-    Hoe voorkomen we om te vervallen tot het moderne maakbaarheidsdenken;
-    Wat betekent het geloof in de nieuwe hemel en nieuwe aarde voor onze omgang met de oude aarde.

Zeker de jongere generaties maken zich grote zorgen omtrent het milieu.
-    Hoe zijn wij christen in deze wereld?
-    Kennen we ons vreemdelingschap?
-    De schuldbrief thuis krijgen.
-    Kunnen we ons handelen verantwoorden voor God?
Genoeg vragen om in een achttal maandelijkse zaterdagmorgens bij stil te staan.

De docenten zullen ieder vanuit zijn vakgebied het jaarthema behandelen. De cursusdata zijn:
 7 oktober 2023 ds. J.C. Klein, Nieuwe Testament
11 november 2023 ds. N.A. Donselaar, Oude-Testament
 9 december 2023 ds. A.L. Molenaar, Kerkgeschiedenis
13 januari 2024 onbekend, Dogmatiek
10 februari 2024 ds. P.L. de Jong, Missiologie
16 maart 2024 ds. A. Vastenhoud, Ethiek
13 april 2024 ds. G.J.H. Vogel, Praktische Theologie
11 mei 2025 lezing.

De kosten voor deelname aan deze Studium Generale zijn € 115,00 en voor echtparen € 175,00. Dit bedrag zal verhoogd worden met een bijdrage in de kosten van koffie/thee. Voor deelname aan de cursus wordt u verzocht zich aan te melden bij het secretariaat van de cursus, de heer T. Grinwis via 0187–681980 of cursustvgmiddelharnis@gmail.com. Informatie kunt u verkrijgen bij de cursusleider ds. A.L. Molenaar te Bruinisse, 0111-483880. Zie ook de website: www.cursustvg.nl.