U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Brussel waardeert natuurprojecten met ruim EUR 5 mln.

Vijf Nederlandse organisaties zijn er in geslaagd om ruim EUR 5 miljoen aan Europese co-financiering binnen te halen voor natuurprojecten. Hiermee is Nederland één van de beter bedeelde landen van het LIFE Nature-programma van de Europese Unie.

 De organisaties werden in de aanvraagprocedure ondersteund door het ministerie van LNV. Het goede Nederlandse resultaat is vooral te danken aan het innovatieve karakter van de projecten, die alle een hoog natuurrendement hebben. De initiatiefnemende organisaties die de projecten hebben ingediend (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, DLG, It Fryske Gea en de Universiteit van Nijmegen) hebben veel aandacht geschonken aan de projectbeschrijvingen en subsidievoorwaarden.

Het LIFE Nature-programma heeft als doel het behoud en herstel van de Natura 2000-gebieden en -soorten. Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in de hele Europese Unie. Het omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogel- en de Habitatrichtlijnen. Het Natura 2000-netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. Tijdens de Europese Raad in Gothenburg (juni 2001) hebben de Europese staatshoofden en regeringen de afspraak gemaakt om de afname van de biodiversiteit in de Europese Unie in 2010 te stoppen.

De door Brussel goedgekeurde projecten zijn van uiteenlopende aard. Een tweetal projecten betreft maatregelen om bedreigde diersoorten duurzaam te beschermen. Zo gaat het project Alde Faenen in Friesland om biotoopverbetering voor de Noordse woelmuis. Het project Ambition beoogt in het oosten en zuiden van het land het leefgebied voor een vijftal bedreigde amfibieën en reptielen te verbeteren.

Het project Bargerveen in de provincie Drenthe is van geheel andere aard. Het project is bedoeld om het daar aanwezige kwetsbare hoogveen te herstellen en daarmee de zeldzame natuurwaarden van het gebied te behouden. In het project Tiengemeten gaat het om natuurontwikkeling, dat wil zeggen het benutten van de op dit Zuid-Hollandse eiland aanwezige kansen om waardevolle natuur te verwezenlijken.

Ook is een project in het kader van LIFE Nature Cooperation-programma van de Katholieke Universiteit Nijmegen gehonoreerd. Dit project betreft samenwerking en kennisuitwisseling met zes andere lidstaten over duinen en hoogveen door middel van workshops.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

FrameWave Studios geopend door Ada Grootenboer en Dave von Raven

Burgemeester Ada Grootenboer en leadzanger van The Kik Dave von Raven hebben dinsdag 25 juni 2019 in aanwezigheid van een kleine honderd gasten de vier oefen- en opnamestudio’s van...

112-storing: politie geeft alternatief noodnummer

Alarmnummer 112 was op maandagmiddag 24 juni 2019 niet bereikbaar door een landelijke storing bij KPN. Er was een speciaal noodnummer door de landelijke politie geopend. Mensen in nood...

Werkzaamheden duikwrak Le Serpent in Grevelingen afgerond

Afgelopen vrijdag 21 juni 2019 zijn de werkzaamheden aan scheepswrak Le Serpent in de Grevelingen afgerond. Inmiddels is het tijdelijke duikverbod opgeheven en is het scheepswrak weer...

Fort Prins Frederik krijgt kanon cadeau van Fort Sabina

Donderdag 13 juni 2019 ontving Fort Prins Frederik van 'zuster' Fort Sabina een kanon. Fort Sabina schonk het kanon om de onderlinge verbondenheid en samenwerking tussen beide forten te...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...