U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Doodspuiten, ploegen, bouwen en taludbekleding langs sloten

Het komt helaas nog steeds voor, dat de begroeiing van slootkanten wordt doodgespoten. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, ook is de kans groot dat de slootkant inzakt. Dat is nadelig voor de waterdoorvoer en geeft problemen bij wateroverlast. Daarom is het al jaren verboden om de begroeiing van slootkanten te vernietigen of te beschadigen. De begroeiing mag alléén door maaien of klepelen kort gehouden worden.

Ploegen langs wegen en watergangen
Langs sommige wegen zijn geen wegsloten aanwezig. Daar komt het soms voor, dat de wegbermen geheel of gedeeltelijk worden omgeploegd. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid (zachte bermen) en de wegconstructie (verzakkingen). Het ploegen in wegbermen is daarom niet toegestaan.

Langs watergangen wordt ook regelmatig tot aan of zelfs ín de slootkant geploegd. Daardoor kan de slootkant inzakken en wordt de waterdoorvoer belemmerd. Er mag daarom niet geploegd worden binnen 0,40 m uit de bovenkant van de slootkant (of zoveel meer als nodig is om inzakken te voorkomen).

Bouwen en planten langs watergangen
Nieuwbouw vindt vaak plaats op voormalige landbouwgrond. Het kan dan ook gebeuren dat het bouwperceel aan een watergang ligt. Vaak wil men tot dicht langs de slootkant bouwen. Of bomen, struiken, hekken, schuttingen en dergelijke vlak langs de slootkant plaatsen. Dat is echter niet zonder meer toegestaan. Langs de slootkant moet een strook grond vrij van 'obstakels' blijven. De breedte varieert van 3 tot 5 meter. Dit is afhankelijk van de functie van de watergang. Deze stroken zijn nodig om:

  • vanaf de kant (machinaal) onderhoud uit te voeren
  • de baggerspecie te bergen
  • de stabiliteit van de slootkanten te waarborgen
  • inspectie van de watergangen mogelijk te maken

De watergangen moeten elk jaar onderhouden worden. Dan moet de begroeiing van de slootkanten en de bodem gemaaid of geklepeld worden. Eens in de zes jaar moet ook het buitengewone (het grote) onderhoud uitgevoerd worden. Dan moet de watergang gebaggerd worden, zodat hij weer aan de voorgeschreven maat voldoet. Soms is het nodig om ook tussentijds werkzaamheden uit te voeren, zoals een extra maai- of baggerbeurt of het aanbrengen van een beschoeiing.

Als u langs een watergang wilt gaan bouwen of daar beplanting wilt aanbrengen, houd dan rekening met de obstakelvrije strook. Dan worden problemen voorkomen. Wilt u weten hoe groot de obstakelvrije strook in uw geval moet zijn? Neem dan contact op met de sector beheer en uitvoering van het waterschap (Dwarsweg 40, Middelharnis, tel. 0187-488888).

Taludbekleding en -beplanting
Het is niet toegestaan om zonder vergunning de (gras-)begroeiing van sloottaluds (de schuine kanten) te vervangen door taludbekleding, zoals antiworteldoek en tegels, al dan niet met sierbeplanting.
Voor sloottaluds langs erven en tuinen bestaat een vrijstellingsregeling met een meldingsplicht. Daarbij gelden wel enkele voorschriften, die betrekking hebben op de constructie van de bekleding en de toegestane plantensoorten. Deze voorschriften staan in het vrijstellingsbesluit.

Het melden moet vooraf gebeuren met een meldingsformulier. Voor de melding hoeft u geen leges te betalen. Meldingsformulieren kunt u gratis opvragen bij het waterschapshuis, Dwarsweg 40, Middelharnis, tel. 0187-488888. U ontvangt dan tevens de tekst van het vrijstellingsbesluit met de voorschriften.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Genieten van tulpen op Goeree-Overflakkee

De bloeiperiode van tulpen op Goeree-Overflakkee is in volle gang en dat trekt veel bekijks. Veel mensen blijven keurig op afstand, echter gebeurt het ook dat mensen in het veld lopen of...

Auto op andere auto na botsing

Sommelsdijk - De laagstaande zon verblindde zaterdagmiddag 13 april 2019 een automobilist dusdanig dat hij een auto over het hoofd zag, aldus de politie. De bestuurder kon een botsing niet...

Motorrijder overleden bij ongeval Oude-Tonge

Op de Oudelandsedijk nabij Oude-Tonge heeft vrijdagmiddag 12 april 2019 een ongeval plaatsgevonden tussen een motor en een personenauto. De 73-jarige motorrijder uit Oosterland is hierbij...

Expeditie Haringvliet 2019 gaat door met andere vaardienst

Vanaf zaterdag 1 juni 2019 is er weer een vaarverbinding over het Haringvliet. In de maanden juni en september 2019 varen de pontjes (Linquenda II en de Hoeksche Vaart) op het Haringvliet...

Onkruidbestrijding op verharding weer van start

Nu de buitentemperatuur stijgt en alles langzaam groen kleurt, schiet ook het onkruid weer uit de grond. De gemeente Goeree-Overflakkee start in week 2 van april 2019 met de bestrijding van...

Twee doden bij ongeval N57 Ouddorpse Haven

Op de N57 nabij de Ouddorpse haven heeft donderdagmiddag 4 april 2019 een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een vrachtwagen en een personenauto zijn omstreeks 17:10 uur op elkaar gebotst. De...

Geen betaald parkeren meer op Brouwersdam en Grevelingendam

Al jaren is het tussen 1 april en 31 oktober betaald parkeren op de Grevelingendam en Brouwersdam. Er is goed nieuws voor recreanten. Het betaald parkeren is vervallen. Vanaf 1 april 2019...

Scooterrijder gewond na botsing met slagboom

Vrijdagmiddag 29 maart 2019 is een scooterrijder gewond geraakt nabij de Haringvlietsluizen. De scooterrijder reed door nog onbekende oorzaak tegen een slagboom...

Kleine brand snel onder controle op Hernesseroord

Brandweerlieden moesten donderdag 28 maart 2019 naar Hernesseroord in Middelharnis voor een brand. Een dagbestedingslocatie stond vol met rook maar iedereen stond veilig buiten. Er bleek...

800 liter zwerfafval geraapt bij schoonmaakactie Ouddorp Duin

Tijdens de schoonmaakactie van Ouddorp Duin in het kader van de Landelijke Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019 is er in twee uur tijd maar liefst 800 liter zwerfafval geraapt in de...