U bekijkt nu een bericht uit het archief van FlakkeeNieuws van 2007 en ouder.

Doodspuiten, ploegen, bouwen en taludbekleding langs sloten

Het komt helaas nog steeds voor, dat de begroeiing van slootkanten wordt doodgespoten. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, ook is de kans groot dat de slootkant inzakt. Dat is nadelig voor de waterdoorvoer en geeft problemen bij wateroverlast. Daarom is het al jaren verboden om de begroeiing van slootkanten te vernietigen of te beschadigen. De begroeiing mag alléén door maaien of klepelen kort gehouden worden.

Ploegen langs wegen en watergangen
Langs sommige wegen zijn geen wegsloten aanwezig. Daar komt het soms voor, dat de wegbermen geheel of gedeeltelijk worden omgeploegd. Dat is slecht voor de verkeersveiligheid (zachte bermen) en de wegconstructie (verzakkingen). Het ploegen in wegbermen is daarom niet toegestaan.

Langs watergangen wordt ook regelmatig tot aan of zelfs ín de slootkant geploegd. Daardoor kan de slootkant inzakken en wordt de waterdoorvoer belemmerd. Er mag daarom niet geploegd worden binnen 0,40 m uit de bovenkant van de slootkant (of zoveel meer als nodig is om inzakken te voorkomen).

Bouwen en planten langs watergangen
Nieuwbouw vindt vaak plaats op voormalige landbouwgrond. Het kan dan ook gebeuren dat het bouwperceel aan een watergang ligt. Vaak wil men tot dicht langs de slootkant bouwen. Of bomen, struiken, hekken, schuttingen en dergelijke vlak langs de slootkant plaatsen. Dat is echter niet zonder meer toegestaan. Langs de slootkant moet een strook grond vrij van 'obstakels' blijven. De breedte varieert van 3 tot 5 meter. Dit is afhankelijk van de functie van de watergang. Deze stroken zijn nodig om:

  • vanaf de kant (machinaal) onderhoud uit te voeren
  • de baggerspecie te bergen
  • de stabiliteit van de slootkanten te waarborgen
  • inspectie van de watergangen mogelijk te maken

De watergangen moeten elk jaar onderhouden worden. Dan moet de begroeiing van de slootkanten en de bodem gemaaid of geklepeld worden. Eens in de zes jaar moet ook het buitengewone (het grote) onderhoud uitgevoerd worden. Dan moet de watergang gebaggerd worden, zodat hij weer aan de voorgeschreven maat voldoet. Soms is het nodig om ook tussentijds werkzaamheden uit te voeren, zoals een extra maai- of baggerbeurt of het aanbrengen van een beschoeiing.

Als u langs een watergang wilt gaan bouwen of daar beplanting wilt aanbrengen, houd dan rekening met de obstakelvrije strook. Dan worden problemen voorkomen. Wilt u weten hoe groot de obstakelvrije strook in uw geval moet zijn? Neem dan contact op met de sector beheer en uitvoering van het waterschap (Dwarsweg 40, Middelharnis, tel. 0187-488888).

Taludbekleding en -beplanting
Het is niet toegestaan om zonder vergunning de (gras-)begroeiing van sloottaluds (de schuine kanten) te vervangen door taludbekleding, zoals antiworteldoek en tegels, al dan niet met sierbeplanting.
Voor sloottaluds langs erven en tuinen bestaat een vrijstellingsregeling met een meldingsplicht. Daarbij gelden wel enkele voorschriften, die betrekking hebben op de constructie van de bekleding en de toegestane plantensoorten. Deze voorschriften staan in het vrijstellingsbesluit.

Het melden moet vooraf gebeuren met een meldingsformulier. Voor de melding hoeft u geen leges te betalen. Meldingsformulieren kunt u gratis opvragen bij het waterschapshuis, Dwarsweg 40, Middelharnis, tel. 0187-488888. U ontvangt dan tevens de tekst van het vrijstellingsbesluit met de voorschriften.

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

De Kreek in Ouddorp tijdelijk gesloten door burgemeester

De burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee, mevrouw Grootenboer-Dubbelman, heeft besloten om horecabedrijf De Kreek van vrijdag 14 juni tot en met donderdag 20 juni 2019 te sluiten....

Ankie van Wageningen ontvangt Koninklijke onderscheiding

Zaterdag 15 juni 2019 werd mevrouw Ankie van Wageningen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Honderden blije gezichten tijdens Truckrun 2019

Zaterdag 15 juni 2019 werd de traditionele Truckrun van Goeree-Overflakkee gereden. De bewoners van de Zuidwester zorgden, samen met de chauffeurs van en rondom Goeree-Overflakkee, voor een...

Vuurtoren Ouddorp mag nog niet open voor publiek

De rechter in Rotterdam heeft begin juni 2019 beslist dat de vuurtoren in Ouddorp nog niet open mag voor publiek. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een vergunning verleend voor het...

Auto vliegt in brand bij ongeval Middelharnis

Zaterdagavond 8 juni 2019 omstreeks 23:40 uur troffen voorbijgangers een brandende auto aan op de Industrieweg in Middelharnis. Het voertuig had een boom en een lantaarnpaal geraakt en is...

Piet van Putten uit Ooltgensplaat Koninklijk onderscheiden

Donderdag 6 juni 2019 werd de heer Piet van Putten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte de...

Cliëntenraad Jeugdwet geeft stem aan iedereen die jeugdhulp krijgt

Wie met de Jeugdwet te maken heeft, kan vragen hebben of op problemen stuiten. Waar kan ik terecht met de hulpvraag van mijn kind? Waarom is er een wachtlijst? Het moet niet te lang gaan...

Kees van Dam verlaat de politiek

SGP-fractievoorzitter Kees van Dam neemt op 12 september 2019 afscheid van de politiek op Goeree-Overflakkee. De reden hiervan is dat hij bij de nieuwe eilandelijke woningcorporatie een...

Bijzondere dieren van dichtbij

Op 2e Pinksterdag (maandag 10 juni 2019) kun je op Faunapark Flakkee bijzondere, niet alledaagse dieren van dichtbij bekijken. Weleens een python geaaid, een spin vastgehouden of een...

RTL4 bezoekt Goeree-Overflakkee en het Streekmuseum

In het nieuwe spelprogramma Ondertussen in Nederland (RTL4) wordt de kennis getest van bekende en onbekende Nederlanders over onze 12 provincies. In de verschillende rondes komen vragen...